Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Släckning av brand går enligt förväntan

Uppdatering: Räddningsledaren vid branden har nu meddelat att faran är över och att de restriktioner som funnits nu har hävts.

Under fredagens morgon startade en brand i Lumires lokaler på Storheden och räddningstjänsten var snabbt på plats. Inga människor har skadat sig och alla fordon, som avfallsbilar har också lyckats flyttats undan. Räddningstjänsten arbetar vidare med att avgränsa branden, vilket går enligt plan. Under tiden som räddningsarbetet pågår kommer vägen vid Lumires lokaler, som innehåller huvudkontor och uppsamlingsplats för avfall som hämtas in samt fordonsplats att vara avspärrad.

Vi rekommenderar också alla Luleåbor att lyssna till räddningstjänsten samt Lumires och Luleå kommuns kanaler för uppdateringar.


Det var strax före klockan nio på fredagsmorgonen som branden startade, vilket troligen skett i den byggnad som innehåller en hel del returpapper. Larmkedjan fungerade exemplariskt och räddningstjänsten var snabbt på plats. All personal kunde utrymmas snabbt och ingen har kommit till skada.

En stor rökutveckling tog plats och såväl räddningstjänst som Luleå kommun gick snabbt ut med information. Väg spärrades av och vid 12-tiden på fredagen kunde räddningstjänsten ge beskedet att arbetet går som förväntat, och att man fortsätter arbeta med att avgränsa branden.

Inom Lumire, som hanterar såväl återvinning och avfall för Luleåborna som vattenförsörjning ledde det stora vattenuttaget som räddningstjänsten behöver vid brandsläckning till att vattnet kan upplevas som grumligt i vissa delar av Luleå, vilket kan avhjälpas via att spola vattnet tills det är klart innan det ska användas.

– En stor eloge till räddningspersonalen som varit helt fantastiska, och även vår egen personal som arbetat exemplariskt. Vi har också fått ett antal hälsningar från företag och Luleå kommun som erbjuder sin hjälp, med det som kan komma framöver för oss, som exempelvis tillfällig hjälp med uppställningsplats för våra fordon, säger Berglund Pantzare, Kommunikation inom Lumire.

När det gäller arbetet framöver med återvinning och insamling ser bolaget en trygghet i att det kommer att kunna ske kontinuerligt, om än med vissa variationer och upplägg. Mer information följer löpande på Lumires och Luleå kommuns kanaler.