Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Slutbesiktat vid Örnäs­rondellen – snart dags för ordinarie busstrafik

Östra länken, vatten- och avloppsprojektet som bland annat håller till vid Örnäsrondellen och mackarna har nu hunnit en bra bit på väg, och en slutbesiktning har skett. Det är därför snart dags för ordinarie busstrafik igen, med start 1 november. Ett gott samarbete mellan Lumire och LLT, och stort tack till alla Luleåbor som vistats i området och visat gott tålamod. Stefan Lindqvist, projektledare för Östra länken berättar mer:


Nu är slutbesiktning klar för området där vatten-  och avloppsprojektet Östra länken hållit till vid Örnäsrondellen och mackarna, och den ordinarie busstrafiken kommer igång 1 november. Hur har arbetet gått?

– Slutbesiktning är nu klar med bra resultat, bara några mindre punkter i protokollet.

Något du vill poängtera gällande förbättringar som skett i området?

– Vi har skapat ett mycket finare och grönt område som är mera attraktivt har mera stadsmässig karaktär. Säkrare överfarter för gång- och cykeltrafikanter och handikappanpassade överfarter vilket känns bra och viktigt. Huvudsyftet med etapp tre i projektet är också uppfyllt, nämligen att vi ökat kapaciteten för både spillvatten och dricksvatten när vi väl kan driftsätta dessa ledningar, säger Stefan Lindqvist (bild ovan) och fortsätter:

– Driftsättningen kan dock inte ske förrän vi byggt nya pumpstationen, vid namn P40, vid Arontorpsviken, och byggt ledningar till Uddebo Avloppsreningsverk.

Vad händer under vintern och mot våren, blir det arbete i området?

– Inget arbete är planerat under vintern och våren. Vi kommer dock fortsätta arbeten från korsningen Örnäsvägen och Svartövägen, mot pumpstationen P40 när vi ska återställa parkytan där.