Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Smarta sorterings­kärl kan tala om när det är dags för tömning

Det ska bli lättare för de som besöker Luleå centrum att sortera papper och plast och glas. Till att börja med ställs de nya kärlen ut på tre välbesökta platser: Stadsparken, Nytorget och på Storgatan mellan Coop och Systembolaget. Men smarta då – kan sorteringskärl vara smarta? Ja, det kan de faktiskt. Kärlen är försedda med sensorer som talar om när de kan tömmas vilket gör att det går att effektivisera många arbetsmoment.Projektet är ett samarbete mellan Lumire, Luleå kommun och Lunet. Luleå kommuns parkavdelning äger och ansvarar för underhåll av kärlen. Lunet ansvarar för den smarta tekniken med sensorer och Lumire för tömning av kärlen. Samarbetet innebär en möjlighet att testa den nya tekniken i praktiken och kunna utvärdera om det finns andra användningsområden för den. Internet of things -sakerna har många möjligheter att förändra arbetssätt och effektivisera många arbetsmoment.

– Det är intressant då digitaliseringen är en stor del av vår vardag, att få testa detta med Lunet och Luleå kommun gör att vi hoppas kunna implementera tekniken inom fler delar av vår verksamhet, säger Jesper Samuelsson som är chef för kommunala avfallsinsamlingen vid Lumire.

Ny förordning ställer högre krav på kommunerna för återvinning

Regeringen har beslutat om en förordning som handlar om ansvaret för insamling och hantering av förpackningar. Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2023, men alla bestämmelser tillämpas inte direkt från och med detta datum då det finns vissa övergångsbestämmelser.  

Från och med den 1 januari 2024 ansvarar kommunen för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll och verksamheter.

– De nya reglerna ska underlätta sorteringen av förpackningsavfallet och en enklare insamling och sortering ska bidra till att mer ska gå att återvinna. Från 2026 får också kommunen ett ansvar att samla in utsorterat förpackningsavfall från torg, parker och andra populära platser. Det är därför de första insamlingskärlen nu ställs ut i centrum, säger Niklas Ökvist landskapsingenjör Luleå kommun.

Tekniken
Sensorerna som placeras på källsorteringskärlen kommunicerar via LoRaWAN.  LoRaWAN står för Long Range Wide Area Network och har snabbt blivit den ledande tekniken för Internet Of Things. LoRaWAN är en kostnadseffektiv och säker dataöverföringsteknik med lång räckvidd.

Lunet har monterat upp ett antal gateways på strategiska platser runt om i Luleå kommun för att säkerställa full täckning i hela kommunen. Dessa gateways utgör själva infrastrukturen.

Gateways samlar in informationen från sensorerna och vidarebefordrar den till ett överordnat system. Informationen kan visualiseras i exempelvis kartor och grafer för att ge en enkel översikt.  

Det finns mängder med områden där LoRaWAN kan effektivisera och förbättra samhällsfunktioner. Med hjälp av LoRaWAN tekniken kan vi skapa nya tjänster som sparar både resurser, tid och pengar till en relativt låg kostnad. Exempelvis kan vi få information om läckage i vattenledningar, reducera energibehov och skapa säkrare trafikflöden.

– På Lunet ser vi stora möjligheter att använda LoRaWAN sensorer för att skapa en hållbarare kommun och effektivisera samhällsfunktioner. Projektet Smarta sorteringskärl som drivs tillsammans med Lumire och Parkdriften på Luleå kommun är ett exempel på vad vi kan åstadkomma med bra samarbeten säger Magnus Andersson, IoT-ingenjör, Lunet.

Idag och i framtiden
Det har under vintern gjorts försök med två väderstationer vid isbanan som mäter luftfuktighet, hur mycket det blåser och hur kallt det är. Andra typer av sensorer finns även vid kommunens eldstäder, en som mäter värme och en annan hur mycket ved som finns kvar i vedlådorna. Det finns även sensorer som mäter vattentemperaturen i en isvak för vinterbadare. I tillhörande bastu intill finns värmesensorer uppsatta som signalerar om den är uppvärmd eller inte.

En särskilt uppskattad satsning är kommunens sparkar som under vintern funnits längs isbanan. Sparkarna har varit försedda med sensorer och i en app har man kunnat se om en spark är var ledig eller upptagen samt genom en GPS-position se var på isbanan den var.

Genom att lära sig mer om tekniken, hitta nya angreppssätt och användningsområden kan ny förståelse skapas och nya mer integrerade lösningar hittas som kan användas inom andra områden i framtiden. Förslag finns för att ta fram en lösning för att mäta snödjup eller snötyngd på tak, eller att hitta användningsområden inom äldreomsorgen – Luleå strävar efter att bli en smartare, mer digital och uppkopplad stad.

Text och bild i samarbete med Luleå kommun och Lunet