Snart öppnas mer av gång- och cykelväg vid Tuna strand

Goda nyheter för dig som går och cyklar vid Tuna strand, kanske på väg till ett dopp vid badstranden eller för en skön promenad. Omkring vecka 28 kommer gång- och cykelvägen att öppnas upp mer, även om det fortfarande är viktigt att vara uppmärksam då vi fortsätter vårt arbete med Östra länkens vatten- och avloppsarbete.


Under all tid som är snöfri i Luleå är det extra viktigt att kunna arbeta med underhålls- och utvecklingsarbete, och mångåriga projektet Östra länken är inget undantag. Samtidigt är det en balans då vi vill hålla så öppet som möjligt för att människor och djur ska kunna röra sig i olika områden, men alltid med högsta prioritet att ingen ska komma till skada.

Med start under vecka 28, som börjar med måndag 11 juli kommer vi att kunna öppna upp större delar av gång- och cykelvägen vid Tuna strand. Underhållsarbete sker successivt, och ni kommer att märka hur vissa sträcker blir belagda med ett nytt sorts grus, som ska kunna passa fint både för den som går eller cyklar, berättar Per Vestermark (bilden nedan) som är trafikingenjör inom avdelningen Landskap och trafik på Luleå kommun och tillägger:

– Nu testar vi ett för oss nytt grus, som är tänkt att vara bra för såväl den som cyklar som promenerar. Vi är tacksamma för synpunkter, hur ni upplever gruset – vi vill gärna höra mer om ni ser det som ett passande grus för platsen.

Per Vestermark, trafikingenjör på Luleå kommun tar gärna en cykeltur vid Tuna strand. I sommar kommer ett nytt slags grus att testas, och vi tar tacksamt emot era synpunkter hur det upplevs för den som rör sig i området.

Även om större delen av gång- och cykelväg öppnas, ber vi er alltid vara uppmärksamma – vid vissa tillfällen kommer vi att behöva stänga av vissa passager tillfälligtvis och vi ber er därför alltid läsa och följa skyltarnas instruktioner, som är till för att ingen ska behöva göra sig illa.