Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Sopbilar med många nyttor

Sedan 2019 har ett antal sopbilar i Luleå inte bara samlat in avfall för vidare transport till återvinning – även data från digitala vattenmätare samlas in automatiskt. Emil Fahlén, arbetsledare inom Lumires teknikavdelning (bild ovan) och Iain Sinnett, chaufför på Lumire berättar mer:


Sopbilar som läser av vattenförbrukningen hos Luleåborna, hur går det till?

– Det sker i samband med när soporna hämtas runt om i stan och då har vi ett gäng sopbilar som har en speciell utrustning –  en antenn som samlar in data från de digitala vattenmätarna. Just nu är det ungefär 7000 Luleåbor som har fått de nya digitala mätarna, och vi byter successivt ut de analoga mätarna. Vi beräknar att vid årsskiftet 2025 – 2026 kommer alla Luleåbor som bor i villa eller radhus att ha en digital mätare. Gällande idén att använda sopbilar för att få in all mätdata var att vi såg en nytta i att de kan fungera som en smart insamlare, de är ändå är ute och snurrar runtom i Luleå hela dagarna, berättar Emil Fahlén, arbetsledare vid teknikavdelningen på Lumire.

Vilka fördelar innebär detta för Luleåborna?

– Minskad risk för felavläsning vid registrering. En annan fördel är att vi framöver kommer få ett tätare och större informationsflöde vilket kommer ge nytta i form av att vi kan mäta den faktiska förbrukningen, som korrigeras löpande  och följa månaderna. Det blir lättare att upptäcka avvikelser och felaktigheter tidigare.

Vad finns det för vanliga avvikelser som kan upptäckas?

– Ett läckage, men det vanligaste är nog ändå att människor råkar läsa av fel. Exempelvis att man råkar läsa av fel mätare, eller läser siffrorna på ett felaktigt vis, säger Emil Fahlén.

Iain Sinnett (bilden ovan) chaufför på Lumire – hur går själva arbetet till?

– Mitt jobb ser ut precis som vanligt, det som sker är att när jag samlar in sopor runt om i Luleå har jag en antenn på sopbilen och när jag passerar sändare så samlas informationen in. Allt är automatiserat och jag gör inga extra moment, eller handpåläggning. Jag ser fördelar med denna typ av tracking, för att kunna kolla hur vattenförbrukningen ändras och minskas. Att man kanske kan komma att kunna triangulera och se avvikelser, och att felsökningar blir lättare att genomföra.

Om ni får vara visionära – vad ser ni för framtidsmöjligheter?

– Visionen är att vi ska ha ett smart ledningsnät som ger oss möjlighet till mätning överallt, det vill säga även från pumpstationer och allt som förbrukar vatten. Inom kommunen finns det områdesmätare som är nergrävda, tack vare dessa kommer vi att kunna mäta och se hur mycket vatten vi skickar ut, och hur mycket som förbrukas. Finns det ett svinn, ja då finns det ett läckage. Dessutom kommer de att kunna ”lyssna” via den så kallade ALD-tekniken och då kan vi upptäcka både fel och avvikelser hemma hos hushållen, men även inom huvudledningsnätet. Det är vad vi jobbar för, att kunna se vad som levereras och vad som förbrukas. Vi vill få ner svinnet, vilket gör att kommunen får bättre driftskostnader. Vatten är ett livsmedel som vi inte ska slösa med, säger Emil Fahlén och Iain Sinnett lägger till:

– Jag tänker att det skulle vara intressant att framöver också kunna mäta luften och luftkvaliteten. Vi har nog ganska bra luft men det vore bra att kunna mäta och visa upp hur den ser ut, och kunna se skillnader när det är tung trafik, eller olika årstider.