Sponsring och samarbeten

Vi på Lumire vill gärna samarbeta med företag och organisationer för att skapa ett Luleå som mår bra idag och i framtiden. Har ni idéer eller förslag är ni varmt välkomna att kontakta oss. Vi arbetar även med sponsring, även här är du välkommen att kontakta oss med förslag genom att kontakta Kundservice. Använd gärna formuläret nedan


Vi vill att alla parter ska ha nytta av samarbeten och sponsring, och prioriterar områden som påverkar kommunens arbete för ett hållbarare Luleå. Framförallt om det kan bidra till positiva förflyttningar i avfallstrappan så att vi arbetar med förebyggande åtgärder och minimerande av avfall.

Våra riktlinjer:

Lumire välkomnar en bredd av samarbeten och sponsorskap och är öppna för förslag som är till godo för alla parter. Vi har valt att inte samarbeta med, eller sponsra politiska partier eller religiösa organisationer. Vi samarbetar heller inte med företag och organisationer som uppenbart skadar människor och, eller miljö. Företag som diskriminerar anställda eller kunder eller som anlitar barnarbetare ingår heller inte i våra samarbeten eller sponsringsupplägg.

Beslut om samarbeten och sponsring fattas av ledningsgruppen eller av VD, och styrelsen informeras löpande. Bolagets sponsringsbudget bestäms i samband med att nästkommande års budget fastställs. Sponsringen ska vara väl balanserad ur ett jämställdhetsperspektiv och vara förenlig med bolagets värdegrund. Sponsringen ska präglas av öppenhet samt tåla granskning.


Aktuella samarbeten

Ansäkan om sponsrings- och samarbetsavtal

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi er. 

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Filerna får vara i PDF, DOC, DOCX, PNG eller JPG-format.