Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Tillfälligt lägre vattentryck i ledningar på Tuna och Mjölkudden

För tillfället är det lägre vattentryck i ledningarna på Tuna, Mjölkudden och delar av Notviken i Luleå, vilket beror på att det under veckan sker en drifttagning av nya vattenledningar som kopplas ihop. Just nu kommer vattnet bara från ett håll och när Lumire är klara med arbetet på fredag 23 september kommer vattnet matas från två håll, och då återgår det till vanligt tryck i vattenledningarna.


– Det går inte att göra någon åtgärd för att förbättra trycket omedelbart, vi arbetar så snabbt vi kan och vi beräknar vara klara med arbetet på fredag 23 september vid 11 – tiden. Tack vare att vattnet då kommer att matas från flera håll igen, kommer vi tillbaka till det vanliga trycket i ledningar, berättar Stefan Lindqvist, projektledare för Östra länken på Lumire som arbetar med det omfattande vatten- och avloppsprojektet, bland annat vid Tuna – Mjölkuddenområdet.

Lumires Stefan Lindqvist, projektledare för Östra länken berättar mer om det tillfälligt lägre vattentrycket i ledningarna runt Tuna-området i Luleå.

Finns det några faror för de boende, med lägre vattentryck i ledningarna?

– Nej, inga faror men det kan finnas vissa disk- och tvättmaskiner som behöver ett visst tryck för att de skall kunna fungera, även om det inte kommer beröra alla tvätt- eller diskmaskiner, berättar Stefan Lindqvist avslutningsvis.