Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

VA-chefen: ”Vi måste börja värdesätta vatten”

Inom kort beslutas det om nya VA-taxor (står för vatten och avlopp) inom Luleå kommun, och Lumires Ulrika Larsson, tillförordnade vatten- och avloppschef berättar mer om vad detta innebär. Dessutom ger hon förslag på vad man kan göra som enskild individ, och vad det innebär att tillhöra ett så kallat vatten- och avloppskollektiv:


I Sverige är det alltid kommuner eller kommunala bolag som ser till att invånarna får vatten till sig, och hanterar avlopp när det behövs i ett större sammanhang. Detta skiljer sig från många andra länder där det kan finnas privata intressen, vilket också innebär att det finns företag som kan göra stora vinster. En del av detta innebär att VA-verksamheten finansieras via ett så kallat taxe-system, vad innebär detta?

– Det innebär att de kostnader vi har för att tillhandahålla vatten och avlopp ska bekostas av de som bor inom ett visst område, tillsammans utgör vi ett så kallat vatten- och avloppskollektiv. Inom detta verksamhetsområde betalar vi alla lika mycket, oavsett om vi bor i en by eller centrala Luleå. Vatten- och avloppstaxan ska täcka kostnaderna men vi som kommunalt bolag får inte gå med vinst, det är lagstadgat. Skulle vi gå med förlust behöver vi täcka detta med skattepengar, vilket vi och de flesta kommuner och kommunala bolag vill undvika. Man eftersträvar att vatten- och avloppsavgifterna ska täcka de kostnader som finns, förklarar Ulrika Larsson, som är tf vatten- och avloppschef på Lumire.

Vad kan Luleåborna vänta sig när det gäller nya VA-taxor för 2023, rent ekonomiskt?

– Vi föreslår att taxan höjs med 10 procent vilket är lite mer än vi höjt tidigare år, beslutet tas av kommunfullmäktige i slutet av året. Att vi behöver höja taxan beror på att vi investerar mycket i Luleå, både i nya anläggningar och för att hålla det befintliga systemet i bra skick. Att vi behöver höja mer  i år beror främst på räntehöjningar och ökade driftskostnader på grund av kostnadsläget; kemikalier, el, bränsle och drivmedel har dragit iväg för oss såväl som för alla i vår omvärld.

Vad får man som Luleåbo för att man är med och betalar taxa?

– Du får ett dricksvatten av god kvalitet, dygnet runt direkt hemma i din kran. Du kan gå på toaletten, duscha och allt vatten har renats innan vi släpper ut det igen. Det ger en god boendemiljö och sjöar och vattendrag som mår bra. Vi tar också hand om dagvattnet, det vill säga regnvatten och vatten som rinner av ytor och ser till att det avleds så vi inte drabbas av översvämningar. Även detta vatten behöver renas till viss mån.

Varför kan man inte själv ta hand om sin vattenförbrukning; vatten och avlopp?

– Eftersom vi har ett så kallat verksamhetsområde i Luleå har vi bedömt att det finns ett behov att göra detta i ett större sammanhang. Det är till trygghet för miljö och/eller hälsa. Så ser vattentjänstlagen på saken. För enskilda fall kan det finnas möjlighet att ansvara för sin egen vattenförsörjning. Exempelvis om du har en egen brunn och kan visa att det är lika god kvalitet så kan det gå att lösa vid ovanliga fall, säger Ulrika Larsson.

I Sverige har vi länge tagit vatten för givet, och kanske inte alltid värderat det som vi borde. Nu ser vi både i Sverige och övriga världen att vatten blir en fråga som klättrar allt högre på agendan. Hur går dina tankar?

– Jag tänker att vi måste börja värdesätta vatten. Vi behöver hitta sätt att återanvända vatten och göra detta i högre utsträckning, exempelvis att separera olika typer av vatten och cirkulera vatten lokalt där det går. Det kommer att ske en hel del utveckling på det här området framöver. Jag tror att vi kommer att se mer av kretsloppstänk, även när det gäller vatten.

Branschorganisationen Svenskt vatten har jämfört Sverige och Danmark, där danskarna (och många andra länder i Europa) snittar en förbrukning på cirka 100 liter per person och dygn, medan vi i Sverige gör av med 140 liter per person och dygn. Om vi nådde detsamma som dem, vad skulle det innebära?

– Det skulle innebära att vi kan försörja fler med samma mängd vatten och en lägre belastning på vår värdefulla vattenresurser. Det finns redan idag lösningar där man delar på reservvatten mellan kommuner, återanvändning av dagvatten har ökat, och det pågår en hel del forskning och experiment där man testar nya varianter att separera olika vattenströmmar. Det finns en hel del kreativa idéer, nya sätt att bygga vatten- och avloppssystem på.

För alla hushåll i Luleå, vad kan man göra för att tänka ansvarsfullt kring vattenfrågan?

– Tänk på att stänga av kranen när du borstar tänderna och att samla ihop regnvatten för bevattning i trädgården. Det finns många enkla knep. Ta gärna en kortare dusch, istället för långa duschar eller att bada badkar alltför ofta. Det finns också snålspolande teknik även för hemmabruk, som att byta ut kranar. Något som också är positivt är att de nya toaletterna som produceras nu har också klart mer snålspolande teknik, vilket ger stor skillnad, tipsar Ulrika Larsson avslutningsvis.