Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Vårvinter och dags för biltvätt?

När det kommer veckor av sol redan i mars innebär det sköna dagar utomhus för Luleåborna, men också att det tidiga vårslasket gör att vi vill tvätta våra bilar. Gärna på en gång. Jenny Bergman, vatten- och avloppsingenjör på Lumire berättar mer om hur vi tvättar på rätt sätt:


Varför är det så viktigt att inte tvätta bilen hemma på garageuppfarten?

– Anledningen är att det smutsiga tvättvattnet innehåller olja, metaller och olika avfettnings- och rengöringsmedel. När det rinner ner via asfalten når det så småningom de dagvattenledningar som tar tvättvattnet direkt ut i sjöar och vattendrag. Det kan påverka vår natur och miljömässiga aspekter, och även vattnet vid badstränder. För oss som bor i Luleå finns det ju glädjande nog många badstränder nära våra bostadsområden, och då är det hit som det smutsiga tvättvattnet från biltvätten kan komma. Går du till en anläggning som har tvättmöjligheter finns där oljeavskiljare och de kan ha reningsanläggningar, säger Jenny Bergman och fortsätter:

– Många bensinstationer erbjuder biltvätt, så det finns många lösningar. Genom att gå till en anläggning som har en tvätthall kommer de att ha oljeavskiljare och ofta reningsanläggningar. Då kan du känna dig trygg i att din biltvätt har gått till på ett miljömässigt bra sätt. Det har blivit så mycket bättre, Luleå har till och med blivit utnämnt till tionde bästa kommun i Sverige vad gäller hållbar biltvätt.

Vad är syftet med att ranka kommuner utifrån hållbar biltvätt?

– Det är ett initiativ för att vi ska ha ett hållbart biltvättande i Sverige. Det finns många kommuner och organisationer som är med, men även de företag som är i branschen för att ha biltvättsanläggningar. Tänk att bli bäst i Sverige, det vore fantastiskt, säger Jenny Bergman avslutningsvis.