Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Avloppsvatten

Vatten är en livsviktig del av vårt kretslopp. Vi renar allt avloppsvatten enligt högt ställda miljökrav innan det släpps ut i hav eller vattendrag. Avloppsvatten är egentligen ett samlingsnamn för spillvatten, som exempelvis är vatten från diskhoar och toaletter och dagvatten som kan vara regn- och smältvatten som rinner från ytor som hustak eller vägar.


Våra tio avloppsreningsverk renar avloppsvatten och det största avloppsreningsverket är Uddebo. Där renar vi årligen runt tio miljoner kubikmeter avloppsvatten från Luleåbornas hushåll och dessutom ett antal industrier och verksamheter. Allt som du spolar ner i avloppet transporteras via ledningar till reningsverken. Där renas avloppsvattnet mekaniskt, biologiskt och, eller kemiskt. Renat vatten kvalitetskontrolleras och släpps ut i närliggande vattendrag.
  


Läs mer om…

Bild på barn vid en toalett
Avoppsvattnets innehåll
Bild på ledningar
Spillvatten­ledningar
Uddebo avloppsreningsverk
Avlopps­reningsverk
Bild på ett barn som skvätter vatten
Lätt-tryck-avlopp