Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Regn och smältvatten blir dagvatten

Dagvatten är regnvatten och smältvatten från tak och andra hårda ytor i stadsmiljöer. Det sköljer med sig föroreningar och kan orsaka översvämningar. Under naturliga förhållanden tas regn- och smältvatten upp av växter, eller renas när det rinner genom marken innan det når sjöar eller grundvattnet. Alla som bor i villa eller radhus, eller ni som har en verksamhet eller ett företag på en tomt kan bidra till en bättre miljö genom att ta hand om dagvattnet inom fastigheten. 


Läs mer om…
Bild på en person ovanför en vattenbrunn.
Dagvatten­ledningar
Bild på översvämning och cyklist
Dagvatten­hantering
Bild på vattenläcka
Tillskotts­vatten
Bild på biltvätt
Biltvätt på rätt sätt