Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Biltvätt på rätt sätt

När du ska tvätta din bil och använda avfettningsmedel eller bilschampo bör det göras i en så kallad “gör det själv hall” eller i en automatisk biltvätt där tvättvattnet passerar en oljeavskiljare innan det släpps ut. De stora fordonstvättarna har avancerad rening och recirkulation av tvättvattnet. Här har du chansen att göra ett aktivt miljöval genom att fråga vad som finns och gynna tvättar som har mer avancerad rening än bara oljeavskiljare. 


Om du ändå vill tvätta bilen hemma någon enstaka gång så kan du göra det på en gräsmatta, grusplan eller liknande där föroreningarna delvis kan fångas upp istället för att rinna rakt ut till dagvattnet. Detta gäller tvätt utan avfettning och med miljöanpassat bilschampo. 


Miljöanpassade bilvårdsprodukter 

Miljöanpassade produkter är inte vänliga för miljön, men skadar miljön i mindre grad än de produkter som inte är miljöanpassade. Miljöanpassade produkter är oftast märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval, som också kallas falken eller SIS Miljömärkt, ofta kallad svanen. 


Tvätta inte bilen på gatan 

Att tvätta bilen på gatan kan leda till skador på vattenlevande djur. Biltvätt på gatan, garageinfarten, parkeringsplatsen eller andra asfalterade ytor är aldrig lämpligt. När tvättvattnet rinner till dagvattenbrunnen, rinner det vidare till våra vattendrag där det kan störa växt- och djurlivet. 

Tvättvattnet innehåller förutom föroreningar från bilvårdsprodukter också oljor och giftiga tungmetaller från själva fordonen. Miljöanpassade rengöringsmedel är bättre, men de är inte så miljöanpassade att de kan släppas rakt ut i vattendragen. 


Vad säger lagstiftningen? 

Enligt miljöbalken ska den som använder en kemisk produkt vidta de åtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Det betyder i det här fallet att den som använder ett avfettningsmedel eller ett bilschampo ska se till att miljön inte tar skada av biltvätten.