Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Vattenledningar

Vattenledningarna i marken transporterar dricksvatten från vattenverket till din kran. Totalt finns det cirka 60 mil vattenledningar i kommunen.


Det är fastighetsägaren, oavsett om det är ditt privata boende eller om det är en företagsverksamhet, som har ansvar för servisledningen mellan ansluten byggnad och förbindelsepunkten. I normala fall är förbindelsepunkten belägen cirka 0,5 meter utanför fastighetens tomtgräns. Servisledning är den ledning som leder dricksvatten mellan huvudledningen i gatan till ditt hus eller er fastighet. Kontakta oss på Lumire och våra vatten- och avloppsinspektörer om du ska byta ut din servisledning, då ses även den kommunala delen av servisledningen över samtidigt. 


Vattenläckor  

Vid kyligare väderlek med tjäle och vid snabba temperaturförändringar rör sig marken. Detta kan påverka dricksvattenledningarna så att vattenläckor uppstår. Får vi en vattenläcka måste vi oftast stänga av vattnet för att snabbt kunna felsöka och reparera. Om reparationsarbetet drar ut på tiden ser vi till att de som drabbats av läckan får vatten via tankbil.  

Information om akuta avstängningar sker via vår webbplats lumire.se samt via våra och kommunens sociala mediekanaler och sms till din telefon. Om du är osäker på om ditt mobilnummer är registrerat hos oss kan du kontakta vår Kundservice på telefon 0920-25 09 00 eller mejla oss på kundservice@lumire.se

Vattentryck  

Ledningsnätet är trycksatt vilket innebär att du kan duscha, tvätta och diska utan bekymmer. Trycket i vattenledningarna är en säkerhetsåtgärd för att inte föroreningar skall kunna tränga in i ledningarna. Vattentrycket får inte vara för högt då det kan orsaka skador på varmvattenberedare, disk- och tvättmaskiner. Det är vi på Lumire som ansvarar för att rätt vattentryck upprätthålls i förbindelsepunkten i gatan.    

Trycket bör inte överstiga 70 meter vattenpelare vilket innebär cirka 7 kilo per kvadratcentimeter. Det lägsta trycket i förbindelsepunkten bör i normalfallet inte understiga 15 meter vattenpelare vilket innebär cirka 1,5 kilo per kvadratcentimeter över högsta tappstället i din fastighet.  

Vattenavstängning 

Ibland behöver vi utföra planerade reparationer och underhåll på ledningsnätet. Detta kan innebära att vi stänger av vattnet till din fastighet. Innan vi stänger av vattnet informerar vi via sms, hemsida och på våra sociala media-kanaler.