Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Så renas dricksvatten

Innan du fyller ditt glas med vatten från din kran har vattnet gått igenom flera reningssteg. Det är från vattenverket i Gäddvik som de flesta Luleåbor får sitt dricksvatten.


Förfiltrering

Råvattnet till Gäddviks vattenverk tar vi från Lule älv. I vattenverket grovrenas älvvattnet från större partiklar genom filter. Det tar cirka åtta minuter för vattnet att passera genom den första filterbädden.  

Konstgjort grundvatten

Efter grovreningen leds vattnet ut till konstgjorda sjöar. Under sjöarna finns ett naturligt sandlager. Vattnet sjunker sakta genom sanden och renas på naturlig väg genom att små mikroorganismer äter upp det organiska material som finns i vattnet. Därefter pumpas det renade grundvattnet tillbaka upp via brunnar till vattenverket för vidare behandling. Denna process tar upp till en månad.  

Efterfiltrering

För att ta bort små partiklar som finns i grundvattnet tillsätts en fällningskemikalie. Då bildas större flockar som kan avskiljas i efterfiltren. Efterfilter är tre gånger så stora som förfiltret vilket gör att hastigheten blir betydligt lägre och de små partiklarna hinner fångas upp.  

pH-balansering

Det behandlade grundvattnet har lågt pH-värde, vilket kan skada ledningsnätet. Därför höjs pH-värdet genom tillsättning av kalk och kolsyra.

Desinfektion och kvalitetskontroll

Innan vattnet lämnar vattenverket genomgår det en UV-behandling och klor tillsätts. Detta ger ett säkert skydd mot bakterier, virus och parasiter. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och kvalitén övervakas ständigt via mätinstrument kopplade till ett övervakningssystem. 

Distribution

Från vattenverket pumpas det färdiga dricksvattnet ut i ledningsnätet. Vattenreservoarer upprätthåller vattentrycket i ledningsnätet och fungerar som buffertar under dagtid när förbrukningen är som störst.