Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Styrande dokument och taxor

Här hittar du styrande dokument, lagar och planer som styr vatten- och avloppsverksamheten inom Luleå kommun. Här finns också taxor och avgifter för vatten- och avsloppsverksamheten samt för återvinning och avfall. Allt sammantaget handlar det om Lumires och Luleå kommuns vision om ett gott samhälle för Luleåborna, idag och i framtiden.


Läs mer om…

Ledningsarbete
Våra avgifter och taxor
Verksamhets­område
Bild på ett vattenprov
Riktvärdeslista
Bild på en vattenkran
Vatten- och avloppsplan 2030
Riktlinjer
Flygbild över sinksundet
Vattentjänstlagen
och ABVA
Bild på en man som lyfter ett brunnslock
Särredovisning
VA-kostnader