Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Vattentjänstlagen & ABVA

Inom verksamhetsområde för de olika vattentjänsterna gäller Lagen om allmänna vattentjänster, SFS 2006:412. Bestämmelser och mer specifik information som gäller inom Luleå kommun kan du läsa om i ABVA som står för allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsläggningen, samt i den tillhörande informationsskriften.


Lagen om allmänna vattentjänster

Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) – även kallad Vattentjänstlagen, reglerar bland annat kommunens skyldighet att anordna vatten och avlopp samt fastighetsägarens, vilket kan vara såväl ett hushåll som ett företags rätt att använda den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Vattentjänstlagen är den lag som gäller för alla kommunala huvudmän för vattentjänster.

ABVA – specifikt regelverk för Luleå kommun

ABVA står för allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Det är det regelverk som gäller specifikt för Luleå kommun och antas av kommunfullmäktige. Den reglerar bland annat:

  •  Avgifter och anslutningar till det allmänna vatten- och avloppsnätet
  • Luleå kommuns skyldigheter vad gäller leveranser, vatten- och avloppsinstallationer och underhåll
  • Dina skyldigheter vad gäller leveranser, vatten- och avloppsinstallationer och underhåll

Här kan du ladda ner ABVA, (PDF, 934.3 kB) för Luleå kommun. Till ABVA finns också en informationsskrift som beskriver mer i detalj hur den allmänna vatten och avloppsanläggningen fungerar samt ansvarsfördelningen mellan dig som fastighetsägare och oss som VA-huvudman. Informationsskriften (PDF, 1.3 MB) hittar du här och den bör du läsa tillsammans med ABVA.