Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän vatten- och avloppsanläggning. Här ingår kommunala reningsverk samt vatten- och avloppsnät. 


Kommunfullmäktige fattar beslut om inrättande eller förändringar av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Verksamhetsområdena är till skydd för människors hälsa och kan även vara till skydd för miljön.  

Att det finns ett verksamhetsområde möjliggör avgiftsskyldighet för de tjänster som ordnas i området. Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster gäller endast fastigheter som är belägna inom beslutade verksamhetsområden. 

 Fördelar med verksamhetsområden för dig som fastighetsägare  

  • Lumire ansvarar för drift och underhåll
  • Bra kvalitet på dricksvattnet  
  • Förutsägbara kostnader  
  • Bra för miljön  

 Kommunkartan visar om din fastighet ligger inom ett eller flera verksamhetsområden.

Verksamhetsområde för vatten
Verksamhetsområde för spillvatten
Verksamhetsområde för dagvatten

Länkarna ovan tar dig till en annan webbplats och öppnas i nytt fönster. 

Utifrån beslutade verksamhetsområden kan det utläsas om en fastighet har rätt till vatten- och avloppstjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvatten fastighet. Fastigheten kan ha rätt till en eller flera av nyttigheterna.

Ligger din fastighet utanför ett verksamhetsområde? 

Samtliga anslutningsärenden utanför verksamhetsområden kräver individuell prövning. Kontakta därför vår kundservice i god tid för att kontrollera om det är möjligt med anslutning. Om din fastighet ligger mycket nära ett befintligt verksamhetsområde kan en utökning av området prövas.   

Anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde kan endast ske om både Lumire och fastighetsägare är överens och skrivit avtal.