Vattenavstängning Föreningsgatan
Se driftinformation >>

Tjänster för privatpersoner

Rent vatten i kranen till ett glas vatten. Att få hjälp med slamtömning eller när renovering och nya markarbeten ska genomföras. Kanske behövs nya ledningar för vatten och avlopp. Vi på Lumire hjälper dig och din familj, så att er vardag funkar smidigt och på ett hållbart och miljövänligt sätt.


Läs mer om…

Bild på vattenledningar.
VA-anslutning och övriga markarbeten
Bild på en man som drar en slang till en slambrunn
Slamtömning