Slamtömning

Vi på Lumire tömmer alla slambrunnar och tankar inom Luleå Kommun minst en gång per år, vilket är viktigt både för dig som fastighetsägare och för hela kommunens långsiktiga hållbarhet .


Det går att beställa ett upplägg för fler tömningar än en gång per år. En vanlig slamtömning kostar 1 255 kr. Det går inte att avsäga sig slamtömning, däremot kan du ansöka om uppehåll om det finns speciella orsaker. Du kan se när din tömning är planerad genom att logga in på Mina sidor. Det går också att mejla oss på kundservice@lumire.se 

Ändra upplägg för slamtömning 

Mejla oss på kundservice@lumire.se med namn, adress och kontaktuppgifter samt vad du har för önskemål gällande upplägg för tömning, så gör vi en bedömning och återkopplar till dig.

När din brunn eller tank är full innan det är dags för tömning…

Om din brunn eller tank börjar bli full innan det är dags för din ordinarie slamtömning så hjälper vi dig självklart med en extra tömning till följande pris:  

  1. Budad tömning, vilket innebär tömning inom fem arbetsdagar kostar 1 945 kr. 
  2. Akut tömning, vilket innebär tömning inom 24 timmar kostar 2 565 kr. Om beställningen sker på fredag eftermiddag tillkommer helgtaxa.

Förberedelser inför slamtömning

För att vi ska kunna tömma din tank eller brunn är det viktigt att se till att vägen är farbar, det vill säga snöröjd och halkbekämpad, samt att du tagit undan eventuella hinder. Det bör finnas en uppställningsplats för slambilen som inte är mer än 10 meter från brunnen eller tanken.  

Tänk också på att hålla locket till brunnen och tanken fri från snö och vegetation, locket ska inte väga mer än 15 kg. Det är viktigt att eventuella instruktioner finns lättillgängliga när vi är på plats, märk också anläggningen med en pinne eller liknande. 

Om det inte är möjligt att ta sig fram till din brunn eller tank, eller om du har ett för tungt lock så kommer en avgift att tas ut för det. 

Spola mot infiltration

Om du har infiltration, vilket innebär att nederbördsvattnet tränger ner i marken istället för att den forslas bort genom ytavrinning, så kan vi hjälpa dig i samband med ordinarie tömning mot en avgift. Kontakta oss via mejl till kundservice@lumire.se eller ring Kundservice på 0920-25 09 00.