Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>
Bild på vattenledningar.

Vatten- och avlopps­anslutning samt övriga markarbeten

Behöver du anslutning för vatten- och avlopp eller planerar du att utföra andra markarbeten på din tomt? Ett smidigt sätt att ta reda på hur det ser ut under markytan där du tänkt gräva är att använda ledningskollen.se.


Önskar du en ny eller ändrad anslutning, som kallas för förbindelsepunkt behöver du skicka in en servisansökan. Servis är den ledning som går mellan huvudledningen i gatan och ditt hus eller radhus förbindelsepunkt vid tomtgränsen. Förbindelsepunkt är den juridiska gränsen mellan fastighetsägarens vatten- och avloppsinstallation och Luleå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

Servisansökan – så går det till:

  • Förbered genom att vara uppdaterad gällande var fastigheten finns. Om fastigheten finns i ett nytt bostadsområde framtaget av kommunen är vatten-, avlopp- och dagvattenanslutningar i regel framdragna till din tomtgräns.
  • Är du osäker på om kommunalt vatten och avlopp finns ordnat till en fastighet kan du kontakta vår kundservice och be om att få prata med en vatten- och avloppsinspektör. 
  • Normal handläggningstid är cirka åtta veckor efter att ansökan blivit godkänd. Tänk på att under sommaren har vi ökad belastning vilket kan medföra längre handläggningstid.
  • För att vi ska hinna utföra alla servisansökningar innan semesterperioderna måste vi få in dessa senast den 15 maj.
  • Ligger tomten utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten eller avlopp ska du ta kontakt med stadsbyggnads­förvaltningen, avdelning miljö och bygg. De hanterar frågor om enskilda brunnar och enskilt avlopp.  
  • Innan du kan ansluta vatten, avlopp och dagvatten skall du ha fått ett skriftligt besked att förbindelsepunkt, det vill säga servis är upprättad och du ska ha betalat din anslutningsavgift.  
  • Ledning från förbindelsepunkt till byggnad bekostar och ansvarar du som fastighets­ägare av ditt hus eller radhus för.
  • Vid frågor om VA-ansökan kontakta kundservice eller skicka e-post till: va-anslutning@lumire.se.

Här kan du fylla i din servisansökan och du kan även hitta mer information om bygglov i Luleå kommun.