Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>
Bild på en leende person framför en dator

Tjänster för företag

För att alla företag i Luleå ska kunna verka och utvecklas på ett hållbart och miljösmart sätt finns det ett antal tjänster som vi på Lumire kan hjälpa er med. Det kan vara vid renoveringar eller speciella tillfällen då extra vatten kan behövas, eller inför större markarbeten och behov av nya vatten- och avloppsanslutningar. Kontakta oss gärna i tidigt skede, så bidrar vi med råd och upplägg för att era processer ska flyta smidigt.


Läs mer om…

Bild på en man som drar en slang från en spolbil
Spol och slamsugning
Bild på en kvinna som gör en provtagning vid en vattenledning
Inför VA-anslutning
Man sittande i en grävmaskin tittar ut genom öppet fönster
Lednings­kontroll
Bild på löpare
Tillfälligt vatten