Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Ledningskoll – hjälp vid nya markarbeten

Tänker du utföra markarbeten på en fastighet? Eller sker det markarbeten nära din tomt, som gör det passande att se över och uppdatera de ledningar du ansvarar för som fastighetsägare? Ett smidigt sätt att ta reda på hur det ser ut under marken där du tänkt gräva är att använda ledningskollen.se.


Önskar du en ny eller ändrad anslutning, som kallas för förbindelsepunkt behöver du skicka in en servisansökan. Servis är den ledning som går mellan huvudledningen i gatan och fastighetens förbindelsepunkt vid tomtgränsen. Förbindelsepunkt är den juridiska gränsen mellan fastighetsägarens vatten- och avloppsinstallation och Luleå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

Steg 1 – gör en servisansökan 

Har du inte tillgång till e-legitimation går det att hämta en blankett hos Stadsbyggnadsförvaltningen på Bangårdsgatan 12 eller i Stadshuset.  

För att ansöka ska en servisansökan fyllas i, innan dess bör du förbereda dig genom att ta rätt på följande:

 • Förbered genom att vara uppdaterad gällande var fastigheten finns. Om fastigheten finns i ett nytt bostadsområde framtaget av kommunen är vatten-, avlopp- och dagvattenanslutningar i regel framdragna till din tomtgräns.  
 • Är du osäker på om kommunalt vatten och avlopp finns ordnat till en fastighet kan du kontakta en vatten- och avlopps, det vill säga en VA-inspektör via Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst.  
 • Ligger tomten utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten eller avlopp ska du ta kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg. De hanterar frågor om enskilda brunnar och enskilt avlopp.  
 • Innan du kan ansluta vatten, avlopp och dagvatten skall du ha fått ett skriftligt besked att förbindelsepunkt, det vill säga servis är upprättad och du ska ha betalat din anslutningsavgift.  
 • Ledning från förbindelsepunkt till byggnad bekostar och ansvarar fastighetsägaren för.  

Sedan är det dags för en servisansökan.
Här kan du hitta mer information om bygglov i Luleå kommun.

Steg 2 – beställ ledningsanvisning

 • Skapa gratis konto på Ledningskollen.se  
 • I ledningskollen får du information om eventuell infrastruktur i det aktuella grävområdet gällande exempelvis tele, el, vatten och avlopp.  
 • Tänk på att skicka in förfrågan senast fem arbetsdagar innan arbetet ska utföras.  

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du kan använda till bland annat:  

 • Få reda på var ledningar och annan nedgrävd infrastruktur finns  
 • Skydda ledningar mot avgrävningar
 • Förenkla och samordna grävarbeten

Ledningskollen är till för dig som:

 • Är grävare och, eller entreprenör  
 • Ska gräva på din tomt eller fastighet  
 • Är ledningsägare  
 • Är involverad i ditt byanät  
 • Vill veta mer om Utbyggnadslagen  
 • Jobbar inom kommunen  
 • Är planerare eller projektör  
 • Är involverad i bredbandsutbyggnad  

Filmen beskriver varför Ledningskollen finns och hur tjänsten fungerar. Filmen är 3:46 minuter lång och en bra introduktion till ledningskollen.

Om du behöver ansöka om byggvatten eller tillfälligt vatten så gör du det här.