Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>
Bild på analog vattenmätare

Avläsning av analog vattenmätare

I din fastighet, exempelvis ditt hus eller radhus, finns en vattenmätare som håller reda på hur mycket vatten som förbrukas. Vattenmätaren ska vara lätt åtkomlig för avläsning, kontroll och byte. Alla analoga mätare kommer att successivt bytas ut till digitala mätare under kommande år. Ansvarsfördelningen innebär att det är Lumire som äger själva vattenmätaren och kontrollen av denna, men du äger kopplingarna kring mätaren samt drift och underhåll av vattenledningen från förbindelsepunkten in till din fastighet.

Registrera din vattenmätarställning

Under januari kommer ett utskick från Lumire där du som fastighetsägare ska läsa av din vattenmätarställning som anges på din vattenmätare. Avläsningen sker för att vi ska kunna debitera din vattenförbrukning.

Följ instruktionerna på mina sidor för att du registrera din vattenmätarställning

Ska du registrera vattenmätarställning för ditt företag eller bostadsrättförening? Kom ihåg att lägga till två extra nollor (00) framför det tiosiffriga organisationsnumret.  

Avvikelser vid registrering av vattenmätarställning

När din registrerade vattenmätarställning avviker för mycket från föregående års förbrukning måste du kommentera avvikelsen för att kunna registrera den via webben. Med avvikande värde räknas en förändring på minst 40 procent från tidigare avläsningar och kan exempelvis bero på följande anledningar:

  • Har ni blivit fler eller färre i hushållet? 
  • Har du installerat pool?
  • Finns det möjligen en toalett som läcker vatten?  

Därför är det viktigt att läsa av din mätare

Vattenmätarställningen som du ska läsa av minst en gång per år, anger hur stor din rörliga förbrukningstaxa blir och därmed vad du betalar. Om du läser av din vattenmätare en gång i månaden eller en gång i kvartalet speglar fakturans belopp den mängd vatten du faktiskt förbrukar per månad.

Väljer du att endast läsa av vattenmätaren en gång per år betalar du en beräknad årskostnad fördelad på året som sedan justeras vid nästa årliga avläsning. Via självserviceportalen kan du också se hur din förbrukning förändrats från år till år och när det senaste vattenmätarbytet utfördes. 

Avläsning av mätare för dig som inte har dator

Den som inte har möjlighet att rapportera avläsningen digitalt, via vår webbplats kan be om hjälp av någon närstående. Denne behöver då tillgång till personnummer, kundnummer och att du eller personen gör avläsningen. Du kan också använda det avläsningskort som du får via posten, där du fyller i din vattenmätarställning eller via post till oss.

Undersökningar och byte av vattenmätaren

Att byta vattenmätare är en enkel åtgärd. Kontakta oss på Lumire för att boka upp ett möte med en tekniker som kommer till dig på besök. Inför bytet stängs vattnet av och den gamla analoga mätaren tas bort. Därefter skruvas den nya mätaren på plats och registreras till det digitala systemet via en mobil avläsningsenhet. I mätarna finns ett batteri med 16 års livslängd och dessa byts för säkerhets skull ut med tio års mellanrum efter installation.   För att kontrollera att din mätare har registrerat rätt mängd vatten, byts den ut med cirka 10 års intervall. Vi kontaktar dig när det är dags för ett mätarbyte.  

Vattenmätare som suttit uppsatt hos abonnent kontrolleras enligt Swedacs föreskrifter som förkortas STAFS 2007:2. Om mängden registrerat vatten är felaktigt hög kompenserar vi dig genom att återbetala överskjutande belopp.   

Om du som fastighetsägare själv begär undersökning av din vattenmätare och denna visar sig ha godkänd noggrannhet får du som fastighetsägare betala en fastställd kontrollkostnad.