Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Avläsning av digital vattenmätare

Under 2019 startade arbetet med att byta ut de analoga vattenmätare till digitala mätare till hushållen i Luleå, ett arbete som beräknas vara klart 2026. De digitala mätarna kommer att underlätta avläsningen och ge dig information om din vattenförbrukning på ett tryggt och säkert sätt.


Bild på en digital vattenmätare

Vid byte till digital mätare

Att byta vattenmätare är en enkel åtgärd. Ett besök bokas för att en tekniker från Lumire ska besöka hushållet, eller fastigheten. Inför bytet stängs vattnet av och den gamla analoga mätaren tas bort. Därefter skruvas den nya mätaren på plats och registreras till det digitala systemet via en mobil avläsningsenhet. I mätarna finns ett batteri med 16 års livslängd och dessa byts för säkerhets skull ut med tio års mellanrum efter installation. 

Planen är att alla bostadshus i Luleå kommun ska ha en digital vattenmätare. Vår förhoppning är att detta arbete är slutfört år 2026. Under år 2022 kommer hushållen och fastighetsägare i Jämtön, Björsby, Persön, Ersnäs, Antnäs, Måttsund, Bälinge, Avan och Porsön att få nya digitala vattenmätare. Om arbetet går fortare än planerat kommer vi även kontakta hushåll och fastighetsägare inom fler bostadsområden.

Säker och trygg avläsning

Informationen som sänds ut från avläsningsenheten är krypterad för din säkerhet. Datan samlas in via en modul som finns monterad på våra fordon som hämtar ditt avfall, och avläsningen sker när din bostad passeras.

Andra fördelar är exempelvis att sensorerna kan larma för läckage, låga temperaturer som frysrisk och torrställning – det vill säga om inget vatten når fastigheten. Den larmar även vid olovlig manipulation av mätaren.

Relaterade nyheter

Mer i denna kategori