Vatten- och avlopps­arbete vid Övägen, Gammelstad i sommar

Sedan 2018 har Lumire arbetat med ett vatten- och avloppsprojekt i Gammelstad, vid Övägen. Med start i juni kommer arbetet att intensifieras, vilket innebär att Övägen blir avstängd under vissa tidsperioder. Det som är planerat i nuläget är att Övägen blir avstängd mellan vecka 22 och vecka 27. Därefter är vägen öppen till och med vecka 32, för att sedan stängas igen vecka 33. Dessutom stängs en återvinningsstation efter Övägen, och vi hänvisar till andra alternativ.


Det kommer att finnas alternativa vägar som är skyltade att använda för bilister, allt för säkerheten och tryggheten för människor som rör sig i området. Det är de rosa-markerade sträckorna på kartan som är de områden som berörs under arbetet.

– Lumire arbetar med att uppgradera delar av vatten- och avloppssystemet i Gammelstad, inklusive byggnation av två nya pumpstationer som ska ersätta befintliga pumpstationer. Anledningen är att ledningsnätet samt pumpstationerna har uppnått sin tekniska livslängd. De nya pumpstationerna kommer att anslutas till ledningsnätet i höst, berättar projektledare Hans Callne.

Det finns också en återvinningsstation som är belägen på Övägen som stängs den 1 juni, och beräknas öppna i september. Under denna tid kommer det att finnas en tillfällig uppställningsplats vid pumpstationen på Övägen närmast Sunderbybäcken. Alternativa återvinningsstationer som kan användas finns placerade vid Stadsötorget i Gammelstad och vid Statoil, Domarvägen 1. När vatten- och avloppsarbetet är färdigställt placeras återvinningsstationen tillbaka på sin ordinarie plats.    

Vatten- och avloppsarbetet beräknas pågå mellan juni och december 2022, och kommer att förflyttas under olika delar av Övägen under arbetets gång. Har du frågor eller funderingar? Kontakta Hans Callne som är projektledare via telefon 0920-45 30 00 eller e-post: hans.callne@lulea.se