Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Vatten­­försörjningen till Luleå säkras ytterligare – ny huvudledning snart i drift

Ett av målen för vatten- och avloppsprojektet Östra länken i Luleå är att skapa det som kallas för redundans, det vill säga att se till att det finns vatten som kan ledas från olika håll för en trygg vattenförsörjning för Luleåborna. Sedan tidigare har det funnits två huvudvattenledledningar i drift i Luleå vilket har gett en säker vattenförsörjning. Med den tredje vattenledningen i drift blir det en ännu större trygghet gällande vatten för alla i Luleå idag, men också för en växande befolkning.


– Tack vare den nya, tredje huvudvattenledningen är vi i god fas för den kommande tillväxten som vi hoppas på att se i Luleå kommun. Desto fler invånare vi blir, ju mer vatten används. Att ha en till ledning ger oss en säkerhet både om vi får problem med någon ledning, och ger oss bättre förutsättningar för att kunna genomföra underhållsarbete, säger Lumires Stefan Lindqvist som är projektledare för vatten- och avloppsprojektet Östra länken.

Från vänster i bild ses Lumires projektledare för Östra länken Stefan Lindqvist och Ingvar Mosesson, till höger Oliver Sundström som är arbetsledare på NCC, som är partner i projektet.

Hur går arbetet till med att få ytterligare en huvudvattenledning på plats?

– Redan 2019 började vi med projektering för den sträckan som kallas för etapp 4E, och har efter det har vi lagt en helt ny ledning som består av nästan fyra kilometer rör. Arbetet har gått bra i stora drag och nu är vi framme vid att börja fylla den nya ledningen vilket sker lugnt och successivt, förklarar Oliver Sundström, arbetsledare NCC som är partner till Lumire inom projektet och fortsätter:

– Anledningen till att vi gör det på ett på ett sakta och metodiskt vis är att vi vill göra allt vi kan för att slippa störningar som exempelvis trycksänkning och grumligt vatten.

Ingvar Mosesson, projektledare på Lumire för Östra länken berättar vidare:

– Det kan tänkas att en del Luleåbor kommer att uppleva en viss tryckvariation, exempelvis ett lägre tryck vilket kan kännas besvärligt, och grumligt vatten. Det är inte farligt på något vis, men kan upplevas som obekvämt.

Vad kan man göra själv?

– Spola kallt vatten i ledningarna en stund, så försvinner grumligheten. Skulle besvären eller problemen kvarstå eller upplevas som alltför stora, ska man alltid kontakta Lumire via vår Kundservice, säger Ingvar Mosesson.

När är arbetet klart?

– Vi är igång med arbetet nu och beräknar vara klara under första veckan i januari ungefär, berättar Oliver Sundström avslutningsvis.