Vatten­provtagning i Råneå – analys­arbete på flera nivåer

Vatten som forsar fram i rören under marken vi går på. Som leds fram till våra hem, våra kök och våra kranar – allt för att vi ska få njuta av ett glas vatten med tryggheten att det är hälsosamt. Inom Luleå kommun och Lumire finns väl inarbetade rutiner för att säkerställa vattnets kvalitet, dessutom är Luleåborna våra bästa spanare och uppmärksamma på eventuella förändringar gällande vattnets lukt eller smak. Något som alltid tas på största allvar och leder till att problemet ringas in efter noggrann analys och uteslutning av olika möjligheter – allt för att rätt problem ska lösas. ”Vi arbetar brett med att ringa in problemet, och därefter hitta rätt lösning”, säger Petra Viklund (bild längre fram i artikeln), Chef för vatten och avlopp inom Lumire.


För någon vecka sedan fick Lumire in några klagomål gällande vattnets lukt och smak, från boende i Råneå. När detta skedde följdes rutinen som innebar att Lumires vatten- och avloppsingenjörer, ofta förkortat VA-ingenjör, hälsade på hos de som hört av sig för att ta vattenprover i deras fastigheter. Efter någon dag kom resultatet som visade låga nivåer av bakterier i vattnet som inte påverkar människors hälsa, men är en indikation på att vattenkvaliteten är påverkad och kräver noggrannare utredning för att kunna veta vilka åtgärder som behövs genomföras.

Så går undersöknings- och analysarbetet till:

Utredningen som följde innebar att leta förutsättningslöst och på bred front, analysera vatten direkt från vattenverket i Råneå samt ute hos användare på ledningsnätet. Översyn av ledningsnätet har gjorts både i fält och via flödessimuleringar i dataprogram för att få en uppfattning om förändringar som kan ha uppstått i systemet och orsakat bakterietillväxten. Vatten ska alltid vara i rörelse och inte bli för stillastående i ledningar, då det kan försämra kvaliteten på vattnet. Man eftersöker en god omsättning på vattnet, för det ska vara färskt och av god kvalitet.  

Råneåborna kan använda vattnet precis som vanligt

Fler prover kommer att fortsätta att tas runt om Råneå under en tid framöver, då det kan komma att finnas spår under en längre tid. I dagsläget ser Lumire att provresultaten visar att vattnet kan användas precis som vanligt, och skulle förändring ske kommer ny information löpande. Lumire, precis som alla kommuner följer Livsmedelsverkets föreskrifter vilka syftar till att människor ska ha vatten av god kvalitet i hela Sverige.

– Reglerna är omfattande och rigorösa, och många gånger handlar det om indikatorer vilket gör att vi som kommunalt bolag ligger steget före, innan människors hälsa påverkas. Det här sker inte endast i Råneå, vi har en plan för kontinuerlig provtagning året runt i alla delar av Luleås ledningsnät, där det finns kommunalt vatten, berättar Petra Viklund (bild nedan) avslutningsvis.

Bild på människa framför skog