Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

”Vi bor på den finaste platsen”

För en tid sedan bjöd Lumires Malin Suneson tillsammans med partners in till en utomhusträff med de boende vid Tuna och Mjölkudden, då vatten- och avloppsprojektet Östra länken nu kommit en bra bit på vägen vid området. Ett möte mellan människor som innehöll en gemensam vandring till den konstnärliga gestaltningen skapad av Katarina Pirak Sikku, kunskapsutbyte om dåtid och nutid och där Annika Widgren, boende på Tuna (bilden) utbrast: ”Vi bor på den finaste platsen!”


– Det som blivit bäst med de förändringar som skett inom projektet för Östra länken är känslan att när jag sett de som jobbar här, så har jag fått känslan att de jobbar för oss. Det har blivit så fint här, säger Annika Widgren, som bor på Tuna.

Bild på tre människor utomhus vid vatten en disig solig höstdag
Från vänster ses Madeleine Munter, Landskapsarkitekt Luleå kommun, Malin Suneson projektchef Lumire samt Hans Sundvall, samordnare inom Kultur- och fritidsförvaltningen Luleå kommun som ledde en konstvandring på plats.

Malin Suneson, projektchef på Lumire (ses i mitten på bilden ovan)berättar att det har varit positivt att få samarbeta med lokala föreningar, som Notvikens intresseförening och att det har varit viktigt att möta människor och ta till sig de frågor och funderingar som finns. Det handlar också om att berätta om vatten- och avloppsprojektet Östra länken mer tydligt och förståeligt – varför är det viktigt att genomföra detta mångåriga, kostsamma projekt?

– Vi bygger inte bara ett robust och säkert vatten- och avloppssystem, Luleå kommuns vision 2040 handlar om att bygga ett attraktivt och hållbart Luleå, säger Malin Suneson och lägger till:

– För att lyckas med detta behöver vi helhetsperspektiv och samarbete med olika delar av Luleå kommun; kommunstaben, stadsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt landskapsutformning. Vi har lyssnat på varandra och fogat in olika kunskapsområden och analyserat hur vi förbättrar området vid återställande, tagit till oss kunskap om naturvärden och platsens karaktär. Vi har genomfört en kulturmiljöinventering och den konstnärliga gestaltningen har bidragit starkt till den positiva bilden av detta arbete, trots att vi har behövt stänga av de närboendes rekreationsstråk under flera år.

Madeleine Munter, landskapsarkitekt inom Luleå kommun (ses på bild ovan) lägger till:

– Det har blivit väldigt fint här, det kommer också att placeras ut fler bänkar efter stråket. Vi har också tänkt på hur samspelet ska se ut efter promenadstråket, att det ska finnas variation i utseende och karaktär.

Två av besökarna var Lumires vd Per Ekervhen och Lumires blivande styrelseordförande Yvonne Stålnacke (bild nedan).

bild på två människor utomhus vid skog och höst

– Vår verksamhet och kanske speciellt våra samhällsbyggnadsprojekt berör och påverkar verkligen de som bor i vår kommun. Vi ser det som en förmån att få träffas och ha en dialog, för att få dela kunskap med varandra och för att få feedback på det arbete vi genomfört, säger Per Ekervhen avslutningsvis.