”Vi kan producera vårt eget drivmedel lokalt”

Att hitta alternativ till bensin och diesel står högt upp på mångas agenda idag, av olika skäl och för såväl producenter som konsumenter. ”Biogas utifrån cirkularitet är en fantastisk möjlighet – vi ser till att vi kan köra på avfall. Det jag skulle vilja se är att vi utforskar dess potential”, säger Per Ekervhen som är vd på Lumire och tillsammans med Urban Jansson, biogassamordnare berättar mer om bolagets satsning:


Vad är nyttan med biogas?

– Det är ett så gott som fossilfritt drivmedel med flera alternativ och lösningar. Både för oss som producent, men också som möjliggörare och för konsumenter. Biogas utifrån cirkularitet är en fantastisk möjlighet – vi ser till att vi kan köra på avfall. Det jag skulle vilja se är att vi utforskar dess potential, tillsammans med och i samverkan med kommuner, privata aktörer och de som arbetar med infrastruktur. Hur långt kan vi ta utvecklingen? Redan idag har vi ett gott samarbete med Luleå lokaltrafik (LLT) som har ett gäng bussar som drivs på biogas, säger Per Ekervhen, vd på Lumire.

Hur ser ett bolag som Lumire till att hålla sig i framkant vad gäller utveckling av hållbara möjligheter?

– Den viktigaste delen är vår kompetens; vår personal och att få utforska tillsammans med branschorganisationer och andra företag. För oss är ju hela starten till biogas att vi har ett ägardirektiv att vi ska vara fossilfria 2030, vilket ger oss en riktning – sedan väljer vi väg vilket för oss innebär att nyfiket utforska biogasens potential, säger Per Ekervhen och Urban Jansson, biogassamordnare tillägger:

– Det handlar om miljöaspekten, när det kommer till biogas är det ett koldioxidneutralt drivmedel. Men också att vi kan styra hela processen vilket ger trygghet; vi kan producera vårt eget drivmedel lokalt. Vi har medarbetare som brinner för att lära sig mer, och det är prestigelöst – alla jag träffar delar generöst med sig av sin kunskap. Dessutom är universiteten duktiga på att få igång projekt och vi jobbar med många olika projekt tillsammans med LTU. Det forskas också mycket om biogas, och det sker gärna tillsammans med företag och industri vilket är i allas intresse. Sverige har länge varit ett föregångsland inom biogas, och räknas som ett av de världsledande länderna inom forskning och arbete.

Att vara en möjliggörare som hjälper till att ändra beteenden är viktigt för Lumire, inte bara när det gäller biogas. Bolaget drivs av ett hållbarhetstänk inom alla områden och vill tillsammans med Luleåborna genomföra mer miljösmarta handlingar. Det kan handla om att använda vattensamlare istället för vattenspridare, handla second hand och bli mer av en cirkulent än konsument. Här handlar det om att dela med sig av kunskap, bygga system och skapa struktur för att ge både privatpersoner och företag alternativ och möjligheter.

Per Ekervhen, vd på Lumire: vad ser du som gemensamt för Lumires medarbetare?

– Ansvar. För morgondagen och för den enskilda invånaren i Luleå idag, men också genom att vi utforskar möjligheterna för biogasens utveckling. Vi strävar efter att återvinna och återbruka mer, hitta fler varianter för ett mer hållbar vardag. Även för biogas handlar det om ett slags återbruk, ett kretslopp som även inbegriper Luleåborna.

Vad är egentligen biogas?

– Det är det renaste drivmedlet vi kan köra på idag. Det är helt cirkulärt eftersom vi gör det från ett avfall. Det enda steg som saknas nu är att det finns en rötrest kvar, som går att certifiera för att den ska användas som gödsel. Detta jobbar vi med just nu, övriga steg i kretsloppet är redan befästa, säger Urban Jansson och lägger till:

– När biogas skapas går det till på så sätt att från Luleåbornas avloppsvatten kommer det in till Uddebo avloppsreningsverk, där vi plockar ut slammet och utifrån detta görs det biologiska materialet i vår rötkammare. Den så kallade rågasen kan redan då användas till värme eller el, och när vi behandlar den ytterligare ett steg får vi fordonsgas. Som vi nämnde tidigare drivs exempel ett gäng av LLT:s bussar av biogas.

Vad är det mest spännande gällande att arbeta med biogas?

– Jag har alltid varit teknikintresserad och när jag började var det en helt ny teknik som jag ville lära mig allt om! Det är också en ganska ung marknad, när man jämför med oljan och därför går teknikutvecklingen fortfarande fort. Man blir inte fullärd, utan får lära sig nya tekniker hela tiden, berättar Urban Jansson.

Hur kan produktion och användning utvecklas framöver?

– Den tunga transporten skulle kunna fasas över till biogas alltmer, och att det används mer inom industrin. Exempelvis allt som sker inom den gröna omställningen som sker i Norrbotten, där finns potential för biogas. En utmaning är att ha nog med substrat, som kan bestå av exempelvis det som kommer från avloppsvattnet eller matavfall. Det forskas också på att röta från lignin som är en restprodukt från pappersmassabruk, eller från grödor. Här uppe i Norrbotten skulle detta kunna passa fint eftersom vi har trädalagda odlingsmarker, stora ytor som skulle kunna odla energigrödor, avlutar Urban Jansson, biogassamordnare.