”Viktigt att hålla kranen avstängd under vattenarbete i Råneå”

Mellan 3 maj och 5 maj kommer vi på Lumire att genomföra ett omfattande reningsarbete i vissa delar av Råneå, genom att luftvattenspola ledningsnätet. Förbered dig gärna genom att spola upp vattendunkar innan arbetet börjar, och tänk på att det är av största vikt att hålla kranarna stängda mellan klockan 11-19 den 3 maj och mellan klockan 8-19 den 4-5 maj för att arbetet ska fungera. Dessutom bör inkommande vatten stängas av om möjligheten finns. Roger Jakobsson, tillförordnad driftchef inom vatten- och avlopp inom Lumire berättar mer:


Vad händer till veckan i Råneå – och hur kan man förbereda sig?

– Vi kommer att genomföra ett underhållsarbete för att förbättra vattenkvalitén i Råneå. Det går till på så vis att vi luftvattenspolar ledningsnätet i ett visst område där många upplevt vattenkvaliteten undermålig. Det är inget grävjobb, men kommer att påverka många Råneåbor under några dagar nästa vecka. Det är klokt att förbereda sig genom att spola upp vattendunkar i förväg, de respektive områdena kommer att påverkas genom att vattnet stängs av mellan klockan 11 – 19 tisdag 3 maj, och mellan klockan 8 – 19 den 4 – 5 maj, berättar Roger Jakobsson och fortsätter:

– Tänk också på att inte spola i toaletten, det går fint att använda toaletten men man ska spola med hjälp av att hälla vatten från en hink. Det kan bli så att vattnet kan vara lite missfärgat under övriga tider under denna tidsperiod nästa vecka, men genom att spola kallt vatten under uppsikt i cirka 15 minuter brukar det fungera fint att få klart vatten igen.

Översikt över Råneå. ”De områden som är grön/svart-markerade är abonnenter som kommer bli berörda av själva arbetet”, berättar Roger Jakobsson, Lumire.

Hur går det till?

– Lite som det låter faktiskt, det som sker är att man ökar trycket på ledningarna för att göra en rejäl genomspolning av delar av ledningsnätet. Vattnet som har beläggningspartiklar kommer att tas ut via spolposter och brandposter, så att det inte skickas ut så att det kommer till människors dricksvattenkranar. Eftersom hela systemet sitter ihop kan det bli så att även om vi inte gör arbetet på en viss ledningssträcka vid ditt boende, kan man komma att påverkas, exempelvis att vattnet blir grumligt. Det förbättras enklast genom att spola kallt vatten under uppsikt i cirka 15 minuter.

Varför gör vi detta?

– Syftet är att öka vattenkvaliteten för Råneåborna. Det blir lite besvärligt under någon dag, men det blir mindre beläggning kvar i rören vilket ger en bättre kvalitet på vattnet på längre sikt, berättar Roger Jakobsson avslutningsvis.