Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Viktigt om din återvinnings­station i Luleå efter nyår

Stökigt på din återvinningsstation? Har du idéer gällande hur vi kan förbättra återvinningen i Luleå? Med start 1 januari 2024 är det Lumire som tar emot såväl felanmälningar som goda idéer. Detta beror på ansvaret flyttas från FTI, som står för Förpackningsindustrin till Lumire och Luleå kommun. Jesper Samuelsson, Projektledare på Lumire (ses på bild ovan) berättar att det finns många Luleåbor som inte känt till FTI utan sett Lumire som ansvarig, vilket är naturligt då Lumire arbetat på uppdrag av FTI. Nu ser han fram emot att Lumire och Luleå kommun tar över hela ansvaret för att fortsätta utveckla och förbättra återvinningen – på kort och lång sikt.


Berätta mer – vad händer när Lumire och Luleå kommun tar över ansvaret för återvinningsstationerna vid årsskiftet!

– Vi tar över allt ansvar för skötsel och tömning av alla återvinningsstationer som finns runt om i Luleå. Det innebär att det är oss, inte FTI, som Luleåborna ska kontakta då de vill komma i kontakt med oss gällande hur det ser ut på återvinningsstationerna.  Exempelvis om man vill anmäla att en återvinningsstation är stökig, att containers behöver tömmas – eller att man har kloka och goda idéer som man vill ge till oss, säger Jesper Samuelsson.

Kommer Luleåborna att märka av någon skillnad?

– Själva återvinningsstationerna och hur man beter sig, det vill säga hur man gör för att lämna förpackningar, glas och tidningar är sig helt likt. Alla återvinningsstationer är kvar på samma ställen och med samma upplägg. Den stora skillnaden är att nu är det vi på Lumire som tar emot felanmälningar och idéer, vilket att innebär att nya kontaktuppgifter kommer att finnas på de befintliga skyltarna på återvinningsstationerna från årsskiftet. Titta efter Lumires uppgifter som finns på ”Tack-skylten” som finns på stationerna. Här kan du välja om du vill kontakta oss via vår felanmälan på appen eller vår webb lumire.se. Det går också fint att mejla eller ringa vår Kundservice. Appen innehåller också en sorteringsguide som kan vara bra att ha nära till hands om man blir osäker på hur något ska sorteras. Sedan kommer vi att göra en mer genomgående omskyltning längre fram under våren, då snön och vintern lämnar oss, förklarar Roger Andersson som är Avfallsrådgivare på Lumire som ses till vänster på bilden nedan tillsammans med Jesper Samuelsson.

Med start vid årsskiftet kommer Lumire att genomföra tömning av återvinningsstationer enligt ett upplagt schema som kommer att innehålla något fler tömningar för att få lärdomar. Successivt samlas kunskap om hur det ser ut på de olika återvinningsstationerna runt om i stan. Bolaget har tack vare det mångåriga samarbetet fått en hel del underlag från FTI som gör att det finns en beredskap gällande exempelvis städning och snöröjning, men ser också fram emot att samla ihop mer kunskap själva. Inledningsvis kommer inte återvinningsstationernas att förändras i första skedet, då bolaget att det ska vara enkelt att känna igen sig och kunna hantera återvinningen på samma sätt som tidigare. Ser man på längre sikt, till exempel för kommande bostadsområden finns det idéer och tankar på hur de framtida stationerna skulle kunna utvecklas och utformas.

Roger Andersson, Avfallsrådgivare lägger till:

– Vi vet också tack vare studier och forskning att en återvinningsstation som upplevs ren och tydlig gör att människor vill vara mer ordentliga.

Vilka visioner och mål finns på längre sikt för att bättra för Luleåborna och ge ett än mer hållbart Luleå?

– Något som känns spännande är den digitalisering och tekniska utveckling som sker. Exempelvis kommer vi redan från årsskiftet att ha ultraljudssensorer på containerns som samlar in glas, som mäter fyllnadsgraden och vi kan då enkelt se fyllnadsgraden på alla våra 52 återvinningsstationer i Luleå. Dessa kommer att vara till hjälp och effektivisera hämtningar och transportintervall. En spännande möjlighet är att vi kan skapa samma lösning för fler kärl än för glas, säger Jesper Samuelsson angående de fördelar han ser gällande att ansvaret nu landar helt hos Lumire och Luleå kommun. Roger Andersson förklarar fortsättningsvis:

– Vår app kommer också att fortsätta utvecklas, där finns en ambition att vi under Q1 ska kunna visa hur läget ser ut på alla återvinningsstationer gällande när städning genomförts och så ser vi fram emot att en dag även kunna visa hur fyllnadsgraden ser ut – vi vill att du ska kunna styra vart du åker utifrån att du redan vet om en station är relativt fylld, eller var det finns gott om plats ifall du har en hel del avfall att lämna!

Sker någon förändring av återvinningsstationernas utformning?

– Nej, vi kommer inte att förändra återvinningsstationernas utseende i första skedet, vi vill att det ska vara enkelt att känna igen sig. Nya skyltar kommer upp och ser vi på längre sikt, till exempel för nybyggda områden finns det idéer och tankar på hur de framtida stationerna ska utformas, förtydligar Roger Andersson.

En kvalitetsinventering av återvinningstationerna genomförs inom Lumire. Vilka lärdomar kan ni dra?

– Den kommer vara klar under december och där tittar vi på helheten: hur ser marken ut, vilken belysning finns – eller saknas, status på containers, finns det klotter eller skadegörelse som behöver åtgärdas? Hur ser det ut med skyltar? Sedan kommer som sagt nya skyltar framöver, när våren närmar sig. Lite större saker som belysning kommer att ta lite mer tid, men vi arbetar alltid både utifrån aktuell situation och vår mer långsiktiga planering, säger Jesper Samuelsson.

Det kommer också förändringar för flerfamiljshus framöver. Hu ser planen ut för att hjälpa flerbostadsägare som inte har miljörummen fullt utrustade enligt de nya kraven? Ska de boende fortsätta med att lämna förpackningar på återvinningsstationerna?

– För de som bor i flerfamiljshus ser det lite olika ut. En del har miljörum som redan är fullt utrustade och där de boende kan lämna restavfall (tidigare benämnt brännbart, red:s anmärkning), matavfall, förpackningar av papper, glas, metall och plast samt tidningar. Men sen finns det flerfamiljshus som inte har insamling för förpackningar. Här fortsätter man att besöka återvinningsstationerna eller återvinningscentralerna tills dess att de egna miljörummen är färdigt utbyggda. För dig som har Lumirees app och som genomfört den korta utbildningen i appen är det öppet dygnet runt, året om på Risslan, Antnäs och Råneås återvinningscentraler, berättar Jesper Samuelsson.

Hur ser läget ut för Luleås flerfamiljshus – hur långt har vi kommit gällande miljörummen innehåll?

– Ser vi till Luleås flerfamiljshus ligger vi bra till, det är cirka 70 procent som redan har fullständig sortering i sina miljörum. För resterande flerfamiljshus och ägare finns vi på Lumire här för att stötta och hitta bra individuella lösningar, som passar för husets boende, säger Roger Andersson avslutningsvis.