Bästa sorteringsguiden

Får all plast lämnas i kärlet för plastinsamling på återvinningsstationen? Vad ingår inom energiåterinning, som tidigare benämndes som brännbart på återvinningscentralerna? Från smått till stort och för att reda ut hur du ska sortera ditt avfall finns sorteringsguiden som hjälper dig. Skulle du inte hitta det du söker, är du alltid välkommen att kontakta Kundservice.


Var lämnar jag in…

Batterier

Batterier kan innehålla kvicksilver, kadmium och bly – ämnen som orsakar stor skada om de kommer ut i naturen.

Lösa småbatterier lämnas i batteriholk eller liknande behållare. Produkter med inbyggda batterier lämnas tillsammans med annat elavfall, oftast på kommunens återvinningscentral. Bilbatterier lämnas på våra återvinningscentraler eller till dem som säljer bilbatterier.

Tänk på att många av de saker som rör sig, blinkar eller låter drivs med batteri – även om det inte syns.

Man brukar dela in batterier i två olika grupper. Engångsvarianten är de ”vanliga”, lösa, batterierna du sätter i och tar ur ficklampor, fjärrkontroller, väckarklockor eller leksaker. När de är slut ska till batteriholken. 

De uppladdningsbara batterierna är de som sitter i din smartphone, surfplatta, eltandborste, borrmaskin eller kamera, till exempel. Alla prylar som går att ladda upp, helt enkelt. När batteriet inte går att ladda längre (till slut händer det) räknas hela prylen som elavfall och ska alltså lämnas in i på återvinningscentralen.

Stäng

Farligt avfall

Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Det ska därför alltid lämnas till våra miljöstationer på återvinningscentralerna.

Våra återvinningscentraler tar emot de flesta slags farligt avfall. Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. I ett vanligt hushåll kan det handla om exempelvis kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel och växtskyddsmedel. Sammanfattningsvis handlar det om avfall som kan ge skador direkt eller indirekt på människor, djur eller natur – allt levande som kan påverkas.

Stäng

Färgade glasförpackningar

Flaskor och burkar i glas lämnas som glasförpackningar. Sortera och lämna färgade och ofärgade glasförpackningar var för sig, för att återvinningen ska fungera.

Lämna dina glasförpackningar på en återvinningsstation. Hos Förpacknings- och Tidningsinsamlingen hittar du adresser till återvinningsstationerna. Där kan du också se vilka förpackningar du kan lämna på vilken station, samt se uppgift om när en återvinningsstation töms och städas. Om det finns insamling för glasförpackningar i eller vid din fastighet kan du lämna dem där. 

För att glasförpackningar ska kunna återvinnas får de inte blandas med andra föremål. Keramik, porslin, dricksglas och andra produkter av glas som inte är förpackningar ska alltså inte lämnas i återvinningsbehållaren för glasförpackningar. De lämnas som övrigt restavfall eller grovavfall på återvinningscentralen.

Stäng

Ljuskällor

Inom samlingsbegreppet ingår alla typer av smålampor. I lysrör och lågenergilampor finns lyspulver som innehåller kvicksilver, ett av de farligaste gifterna som finns.  

Det är därför viktigt att de lämnas in på våra återvinningscentraler, och inte hamna i vårt hushållsavfall. På våra återvinningscentraler tar vi emot alla typer av glödlampor och lysrör. Var försiktig så lamporna inte går sönder, då kan kvicksilver spridas.

Stäng

Metallförpackningar

Lämna alla metallförpackningar till återvinning. Även små, till exempel kapsyler, lock, folien på crème fraiche-burken och skruvkorkar. Alla är viktiga.

Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, penseltorra målarburkar som är torra och urskrapade är exempel på metallförpackningar. Lämna dina metallförpackningar på din återvinningsstation och om du bor i flerbostadshus kan det finnas insamling för metallförpackningar vid er fastighet.

Metallburkar med rester av färg eller lösningsmedel ska lämnas som farligt avfall, burkar som är helt rengjorda kan däremot läggas i behållare för metallförpackningar. När det gäller elektriska eller elektroniska produkter i metall ska de lämnas som el-avfall. Hållare från värmeljus, marschaller och gravljus lämnas som grovavfall – tänk på att peta loss vekhållaren från värmeljuskoppen, även fast båda delar ska sorteras som metall.

Stäng

Matavfall

Använd alltid de särskilda påsarna för matavfall som delas ut. Och se till att inga plastförpackningar eller andra främmande material följer med. Utdelning av kompostpåsar sker till alla som bor i villa eller radhus som har egna kärl, du kan också alltid kontakta oss på Lumire ifall du behöver fler.

Det finns också möjlighet att ha en kompost hemma för matavfall. Innan du börjar kompostera matavfall ska du kontakta kommunen för mer information och anmälan.

Stäng

Plastförpackningar

Alla förpackningar av plast, såväl hårda som mjuka, ska lämnas till återvinning.

Några exempel på plastförpackningar är plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i till exempel müslipaket, flaskor, burkar, små dunkar och hinkar för exempelvis sylt eller yoghurt, chipspåsar och frigolit, även tråg för kött och fisk.

Lämna dina plastförpackningar på en återvinningsstation. För dig som bor i flerbostadshus kan det finnas insamling av plastförpackningar vid er fastighet  

Gör så här: ta av korkar och lock. Töm din påse med plastförpackningar i behållaren så att de ligger lösa, för att underlätta återvinningen. När det gäller pantflaskor i plast lämnas de mot pant i butik, stora plastförpackningar som inte går in i behållarens öppning lämnas på återvinningscentralerna. Förvaringsaskar för sällskapsspel, krukor i plast eller kassetter lämnas som restavfall

Sådant som inte är förpackningar – pulkor, tvättkorgar, möbler med mera – lämnas som energiåtervinning (tidigare benämnt brännbart) eller som grovavfall. Kolla med personalen på din återvinningscentral. Tänk på att om förpackningen har rester av lim, färg, lösningsmedel eller liknande ska den lämnas som farligt avfall. Detsamma gäller elektriska saker i plast.

Stäng

Restavfall

När det farliga avfallet och allt som kan materialåtervinnas sorterats ut finns det ofta en rest kvar – avfallspåsen.

Blöjor, använt hushållspapper och annat som inte innehåller batterier, kuvert, plåster, tops och en mängd annat avfall som inte återvinns på annat sätt blir bränsle i särskilda anläggningar för avfallsförbränning. Det ger energiåtervinning i form av värme och el.

Stäng

Textil

Textilavfall lämnas på våra återvinningscentraler. För kläder och textil som är hela och rena kan du lämna in dem till våra återbruksmottagningar, för att kläderna ska få längre livslängd hos en ny ägare. 

Större textilier som inte kan gå vidare till återbruk kan lämnas till energiåtervinning på våra återvinningscentraler. Om de är hela kan de lämnas till våra återbruksmottagningar eller till second hand-butiker.

Stäng

El-avfall

Det är viktigt att du lämnar in ditt el-avfall för återvinning på våra återvinningscentraler eftersom de innehåller material som kan bli till nya produkter. Exempelvis kan metallerna återvinnas hur många gånger som helst utan att de tappar kvalitet.

El-avfall kan också innehålla miljöfarliga ämnen. Kvicksilver, bly, kadmium och freoner är exempel på ämnen som är farligt för natur och människa. Genom att lämna in el-avfall till återvinning spar vi på naturresurser och bidrar till en renare miljö. Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som el-avfall när de är förbrukade. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela produkten ska då lämnas in. Du behöver alltså inte ta ut batteriet. Även lysrör och glödlampor räknas som el-avfall.

Alla butiker som säljer ny elektronik måste ta emot och återvinna gamla el-prylar. I mindre butiker gäller en mot en-principen, alltså de återvinner din gamla el-tandborste när du köper en ny. Större butiker, till exempel elektronikkedjor måste ta emot el-prylar oavsett som om du handlar nytt eller inte. Är du osäker? Fråga i din butik vad som gäller där.

Stäng

Återbruk

Det som är skräp för en person kan vara värdefullt för någon annan. Börja alltid med att fundera på om det du vill slänga fortfarande kan användas. Det sparar massor av resurser.

På våra återbruksmottagningar på våra återvinningscentraler, på second hand-butiker och hos en del välgörenhetsorganisationer finns det möjlighet att lämna in dina hela och rena kläder samt ditt porslin, möbler, sportartiklar som är funktionella. exempelvis tar emot begagnat om det fortfarande är användbart.  

Att fler blir cirkulenter, och inte enbart konsumenter av nyinköp är till godo för oss alla.

Stäng

Asbest

Asbest är ett farligt avfall som användes som byggmaterial fram till att det totalförbjöds i Sverige 1982.  

Det är viktigt att lämna asbest på ett riktigt sätt för att skydda både din egen och vår personals hälsa. I Luleå kommun kan du lämna korrekt förpackad asbest vilket innebär att den ska vara inplastad på Sunderbyns och Risslans återvinningscentraler. Rådgör alltid med personalen om du är osäker kring inlämningen.

Det är viktigt att känna till om ett material innehåller asbest. Vi rekommenderar att du anlitar en utbildad sanerare för hanteringen. Asbest kan förekomma exempelvis vid fasadbeläggning som eternitplattor, i färger och plaster, gamla fordonsbromsar och som värmeisolering. När material som innehåller asbest slängs, frigörs asbestdamm som kan samlas i lungsäckarna och bukhinnor, vilket kan leda till allvarliga skador och sjukdomar. Det är därför viktigt att båda förpacka och kasta asbest-relaterade produkter på riktigt sätt.

Stäng