Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Tjänster och abonnemang för privatpersoner

Vi på Lumire hjälper dig som Luleåbo med lösningar för att du och din familj ska kunna leva miljövänligt och hållbart. Till dig som bor i villa eller radhus finns det avfallskärl för eget bruk, vi hjälper också till med slamtömning och lösningar för vatten och avlopp. Vi har också möjlighet att hjälpa dig med upplägg för ditt fritidshus eller sommarstuga.


Vi administrerar och sköter avfallshanteringen för ditt och alla andra hushåll i Luleå kommun. Avfallshanteringen finansieras genom de avgifter som tas ut från samtliga abonnenter. Mer om avgifterna för de olika abonnemangen kan du läsa här. Om du bor i lägenhet eller bostadsrätt ingår oftast kostnaden för avfallshantering i din hyra. Det är din fastighetsägare som står för abonnemanget. 

När hämtas mitt avfall?

I modulen Tömning av avfallskärl och slamtömning på startsidan kan du fylla i din adress för att ta reda på när vi kommer och hämtar  avfall  hos dig  nästa gång.  Vill du ha ett schema för de kommande tre månaderna kan du enkelt hitta detta via  Mina Sidor. Avfallshämtningen sker under hela dagen. Tidpunkten för när just dina kärl blir tömda kan därför variera. Grundregeln är att ha kärlen utställda från 06.00 och låta dem stå till dess att de blivit tömda.  

Kom ihåg att ställa kärlen med öppningen mot gatan och med ett mellanrum på minst en halvmeter. Se till att avfallet är väl förpackat och att kärlen inte är överfulla. Allt avfall i det gröna kärlet ska ligga i en avfallspåse och allt matavfall i det bruna kärlet i en matavfallspåse. På så sätt undviker du att löst avfall hamnar utanför om kärlet skulle välta vid tömning. 

Kärl för restavfall och matavfall

I Luleå kommun ska alla sortera sitt matavfall. Det innebär att du har två avfallskärl vid din fastighet, ett grönt kärl för restavfall och ett brunt kärl för matavfall. 

För det gröna kärlet finns två storlekar att välja mellan, 190 och 370 liter. Det bruna kärlet finns endast i en storlek och rymmer 140 liter. Bor du i villa, radhus eller har ett fritidshus kan du välja mellan tre olika hämtningsintervall för ditt restavfall vilka är varannan vecka, var fjärde vecka eller var åttonde vecka.

Matavfallet som du samlar i det bruna kärlet hämtas alltid varannan vecka.  

Placering kärl

För att hålla en hållbar och prisvärd avfallshämtning så tömmer vi kärlen med en så kallad sidlastare. Den fordonstypen har en arm på sidan av bilen som måste kroka i på kärlets framsida för att kunna tömma kärlet. En tömning på det sättet tar bara några sekunder och rutten är planerad efter det tidsspannet.

Illustrationen visar hur ett avfallskärl ska placeras. 50 cm runtom och 4,7 meter frihöjd samt med handtaget från vägen.

Illustration som visar en sopbil och avfallskärl

Avfallsabonnemang

Alla privatpersoner i Luleå som bor i villa eller radhus ska ha ett avfallsabonnemang. Abonnemanget består av en grundavgift samt en hämtnings- och behandlingsavgift. Grundavgiften är en fast avgift som bland annat finansierar planering, administration och driften av våra återvinningscentraler. Hämtnings- och behandlingsavgiften finansierar all insamling, transport och behandling av avfall från dina kärl och kan variera beroende på vilket abonnemang du har. 

Förutom kärlavfallet så hämtar vi också grovavfall två gånger per år utan extra avgift för dig som bor i villa eller radhus. För dig som bor i lägenhet, hämtar vi ditt grovavfall mot en mindre kostnad.

Sommarabonnemang 

Du som har ett fritidshus eller sommarstuga som enbart nyttjas under sommarhalvåret kan välja att ha ett sommarabonnemang. Hämtningsperioden för sommarabonnemanget sträcker sig från den 15 maj till den 15 oktober.

Ändra abonnemang

Önskar du ändra ditt abonnemang, exempelvis ändra ditt tömningsintervall eller behöver annan storlek på dina kärl, gör du det snabbt och enkelt via Mina sidor.

Dela avfallsbehållare

Om ett avfallskärl räcker till för två eller flera grannar med angränsande fastigheter och ni vill dela kärl, gör ni en gemensam begäran till via sidan Blanketter och formulär.

Ni kan vara max fyra hushåll som delar kärl för matavfall. Hur många som kan dela på ett kärl för brännbart restavfall beror på vilken kärlstorlek och vilket hämtningsintervall ni väljer. Minsta dimensionerande volym som tillåts för delning av kärl för brännbart restavfall är 20 liter per hushåll och vecka.  

Har du och den du vill dela kärl med inte angränsande fastigheter kan gemensam avfallsbehållare tillåtas efter ansökan till miljö- och byggnadsnämnden. Ansökan gör du via denna tjänst på Luleå kommuns webbplats.  

Kompostera matavfall

Vill du kompostera ditt matavfall själv på din fastighet går det fint, det ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden i Luleå kommun innan du börjar kompostera. I din ansökan/anmälan om kompostering kommer du att få ange om du vill kompostera en del av matavfallet och ha kvar ditt bruna kärl. Alternativt om du komposterar allt året runt och önskar befrielse från att lämna matavfall i det bruna kärlet.

Uppehåll från hämtning

Att ha uppehåll från hämtning ansöker du om när du inte kommer att vistas i ditt hus under en viss tid. Grundavgiften tas alltid ut, även om du har uppehåll från själva hämtningen.  

Om detta gäller din permanenta bostad, använder du följande länk på Luleå kommuns webbplats för att ansöka om uppehåll från hämtning av avfall respektive slam. 

Gäller det ditt fritidshus eller sommarstuga, kan du begära uppehåll från hämtning direkt från oss senast den 30 april, via blanketter & formulär

Att tänka på vid flytt

Det är mycket att hålla koll på när man ska flytta till eller från ett hus. För att underlätta har vi sammanställt det viktigaste för att allting ska gå så smidigt som möjligt.

Fyll i en ägarbytesblankett

Det absolut viktigaste är att fylla i en ägarbytesblankett, blanketten kan du som säljare hämta på Mina Sidor eller genom att mejla oss på kundservice@lumire.se. När du har blanketten redo ska följande genomföras: 

  1. Gör vattenavläsning så nära inpå flyttdatumet som möjligt, förslagsvis är både köpare och säljare med vid avläsningstillfället 
  1. Köpare och säljare fyller i sina uppgifter och från vilket datum som ägarbytet ska ske, ägarbytet kan göras retroaktivt 
  1. Köpare fyller i vilken avfallshämtning de önskar utifrån tidsintervall exempelvis 
  1. Ifylld blankett skickas till Lumire

Om ni redan har sålt en fastighet men inte fyllt i en ägarbytesblankett ber vi er ta kontakt med oss så snart som möjligt på mail kundservice@lumire.se

Hantering av möbler och avfall

Om du vill passa på att göra dig av med avfall som uppstår vid flytten eller gamla möbler som ni inte kommer att ta med er så kan ni lämna det som går att återbruka till en second hand butik, det vill säga återvinningsmarknaden. Det som inte går att återbruka kan ni bli av med genom att hyra en container [containrar fastpris] eller lämna till närmaste återvinningscentral.

Ändra tömningen av slamanläggningen

Om du som säljare har önskemål om ändrad tömning av slamanläggningen så skriv önskemålet på ägarbytesblanketten så kontaktar vi dig efter vi har haft möjlighet att se om vi kan tömma efter ditt önskemål. 

Beställning av tvätt av avfallskärlen innan ägarbytet

För att avfallskärlen ska vara fräscha när nya ägaren tar över kan du beställa kärltvätt. Boka via Mina Sidor eller genom att kontakta oss kundservice@lumire.se 


Läs mer om…

Bild på en man som drar ett grönt avfallskärl från en fastighet till en sopbil.
När töms mitt kärl?
Bild på en liftdumpercontainer
Container
Slamtömning privatperson
Slamtömning
Grovavfallstömning Lumire
Grovavfall