En person går mot en byggnad, på väggen en skylt som säger återbruksmottagning.

Återbruk och återvinning

Återvinning är något som alla Luleåbor gynnas av. Därför har vi återvinningscentraler där du kan lämna in det som du inte längre använder eller behöver. Här tar vi också emot avfall som inte ska slängas i de egna kärlen eller på återvinningsstationerna. Alla återvinningscentraler har utbildad personal som gärna hjälper dig med dina frågor och funderingar. 


På Returpunkt Centrum finns även en butik där du kan handla second hand med gott samvete, och på Risslan öppnar Hållbarhetshuset med second hand, inspiration och föreläsningar den 12 februari.

Du kan känna dig säker på att allt du lämnar på återvinningscentralen tas tillvara på. Det kan gå vidare som återbruk, eller bli till nya produkter, material eller värme och energi i våra hem. Sortera ditt avfall noggrant för att avfallet ska kunna återvinnas på ett så miljöriktigt sätt som möjligt.  

Dag före helgdag stänger de återvinningscentraler som i vanliga fall har kvällsöppet redan klockan 16.00. I samband med helgdagar kan öppettiderna avvika. Läs mer om avvikande öppettider.

Dagens öppettider

Här kan du se hela årets avvikande öppettider

Hållbarhetshuset
Öppet 10.00 - 15.00
Risslan ÅVC
Öppet 09.00 - 16.00
Antnäs ÅVC
Öppet 09.00 - 16.00
Returpunkt Centrum & Samlat
Öppet 11.00 - 15.00

Läs mer om…

En bild på en människa som fotas bakifrån gående mot en återvinnningsstation.
Återvinnings­stationer
En bild på två personer sittandes i en soffa i butiken Samlat. I bakgrunden hänger kläder, i förgrunden står porslin och ett par skor.
Returpunkt Centrum & butiken Samlat
Hållbarhets­huset
Bild på Antnäs återvinningscentral
Antnäs
Bild som visar en byggnad med sedumtak, i bakgrunden syns skog i höstfärger.
Risslan
Bild på Råneå återvinningscentral
Råneå
Bild på Sunderbyns återvinningscentral
Sunderby