Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Returpunkt Centrum mini- återvinningscentral

Onsdag, 12/6
Hög
Medel
Låg
 
08
10
12
14
16
18
20
Data saknas
Genomsnittligt besökstryck
Köpmangatan 40c, 972 33 Luleå
Kundtjänst – 0920-25 09 00

Är det dags att lämna in kläder som inte längre används, som någon annan kan ha nytta av? Eller laga, lappa eller fynda? På Returpunkt centrum som en mini-återvinningscentral och som har second hand-butiken Samlat intill sig på Köpmantorget i Luleå finns möjlighet att lämna avfall eller hitta skatter.


Projektet Returpunkt har som syfte att skapa en mötesplats i Luleå som främjar cirkulär ekonomi, delande och sysselsättning. Returpunkten i centrum blir en allmän mötesplats där användare kan laga, låna, byta och köpa återbruk med syftet att utöka användningen och förlänga livet på prylar och material och samtidigt skapa möjlighet till hållbara resor, en levande stadsbild och social samverkan och arbetsträning. Projektet syftar även till att genom aktiviteterna i Returpunkten ge förutsättning för ökad jämlikhet och inkludering. Returpunkten skapar sysselsättning för såväl arbetsträning som sociala företag, verkar för ökad jämställdhet och lokala initiativ som arbetar för ett hållbart Luleå.

Foton av: Elin Parmhed

Eftersom både avfall och återbruk hanteras, och det ibland kan vara trixigt att veta vad som är vad följer här en sammanfattning:

 • AVFALL är det som besökaren själv återvinner och sorterar ned i angivet kärl/binge
 • ÅTERBRUK är det som personalen hjälper besökaren att väga in över disk. När det väl är invägt avgör vi om det är något som ska gå till försäljning i butik, något som hamnar på vår Återbrukshylla eller om det är så trasigt eller förstört att det ska sorteras som avfall/brännbart
 • FARLIGT AVFALL är precis som det låter avfall men som vi även hjälper besökaren med att väga in över disk då detta är något som vi i personalen hanterar sortering för och inte våra besökare 

När besökaren lämnat avfall och sorterat ned i våra kärl/bingen klassas det som avfall och då får det inte plockas upp ur kärl eller avfalls-bingar. När en produkt räknas som avfall ska det inte återanvändas som återbruk.

För att uppnå en hållbar stadsutveckling är det nödvändigt att tillgängliggöra avfallshanteringen så att även hushåll som saknar tillgång till bil har möjlighet att på ett enkelt och smidigt sätt hantera sitt avfall och återbruk. Kvartersnära miniåtervinningscentraler som returpunkter också kallas, har som syfte att vara en del av utvecklingen av ett mer hållbart Luleå. Dessutom bidrar de till att utveckla stadsdelar och social- och ekologisk hållbarhet.

Projektet Returpunkt centrum genomförs av Lumire tillsammans med Lulebo, Luleå kommun, Diös, Sömnadskollektivet, Röda Korset och PMU.


Vad är Returpunkt Centrum?

Returpunkt Centrum är en cirkulär mötesplats som drivs i projektform av oss på Lumire, tillsammans med Luleå kommun, Lulebo samt Diös. Vi har ett flertal olika samarbetspartners för olika event och aktiviteter. Syftet är att minska avfallsmängderna och genom att dela, låna eller återanvända kläder och prylar med varandra för att uppnå en minskad miljöpåverkan. På Returpunkt Centrum kan du återvinna ditt avfall även farligt avfall samt lämna in prylar, kläder och mindre möbler som du kan bära, för återbruk. Här återfinns även en gratishylla och du kan utan kostnad låna vår symaskin för mindre projekt. Vägg i vägg med Returpunkt Centrum finns även Second hand-butiken Samlat.

Vad kan vi inte ta emot?

Vi tar inte emot större möbler eller stora mängder återbruk på grund av platsbrist. Vi tar heller inte emot följande:

 • Päls och uppstoppade djur
 • Explosiva restprodukter (ammunition, nödraketer, fyrverkerier – lämnas till polis)
 • Brandsläckare
 • Kolsyra
 • Bensin
 • Läkemedel (lämnas till apotek)
 • Olja, oljelampa, spillolja eller råolja
 • M.fl.

Dessa kan lämnas in som farligt avfall på Lumires andra återvinningscentraler.

Får man plocka upp saker från våra återvinningskärl?

Nej, varken vi eller våra besökare har rätt eller tillstånd att plocka upp material som hamnat i våra återvinningskärl. Det är till och med ett lagbrott för alla som inte har tillstånd att plocka upp materialet.

Vart går elektroniken som lämnas in?

Den elektronik som lämnas in på Lumires återvinningscentraler skickas vidare och hanteras av Elkretsen som är ett branschföretag som hanterar elektronik över hela Sverige.