Returpunkt Centrum och
second hand-butiken Samlat

Söndag, 29/1
Hög
Medel
Låg
 
08
10
12
14
16
18
20
Data saknas
Genomsnittligt besökstryck
Köpmangatan 40c, 972 33 Luleå
Kundtjänst – 0920-25 09 00

Vill du och ditt barn prova på att cykla med en lådcykel? Eller kanske lämna in kläder som inte längre används, men som är hela och rena som någon annan kan ha nytta av? På Returpunkt centrum som har second hand-butiken Samlat intill sig på Köpmantorget i Luleå finns möjlighet att låna cyklar, lämna avfall eller hitta skatter i form av second hand-fynd.


Projektet Returpunkt har som syfte att skapa en mötesplats i Luleå som främjar cirkulär ekonomi, delande och sysselsättning. Returpunkten i centrum blir en allmän mötesplats där användare kan laga, låna, byta och köpa återbruk med syftet att utöka användningen och förlänga livet på prylar och material och samtidigt skapa möjlighet till hållbara resor, en levande stadsbild och social samverkan och arbetsträning. Projektet syftar även till att genom aktiviteterna i Returpunkten ge förutsättning för ökad jämlikhet och inkludering. Returpunkten skapar sysselsättning för såväl arbetsträning som sociala företag, verkar för ökad jämställdhet och lokala initiativ som arbetar för ett hållbart Luleå.

Foton av: Elin Parmhed

För att uppnå en hållbar stadsutveckling är det nödvändigt att tillgängliggöra avfallshanteringen så att även hushåll som saknar tillgång till bil har möjlighet att på ett enkelt och smidigt sätt hantera sitt avfall och återbruk. Kvartersnära miniåtervinningscentraler som returpunkter också kallas, har som syfte att vara en del av utvecklingen av ett mer hållbart Luleå. Dessutom bidrar de till att utveckla stadsdelar och social- och ekologisk hållbarhet.

Projektet Returpunkt centrum genomförs av Lumire tillsammans med Lulebo, Stadsbyggnadsförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen samt Diös, Sömnadskollektivet, Röda Korset och PMU.