Bild över Sunderbyns återvinningscentral

Avvikande öppettider

Våra återvinningscentraler, Hållbarhetshuset och second hand-butiken Samlat och Returpunkt Centrum är helt eller delvis stängda vid helgdagar och vissa arbetsfria dagar under året. Dag före helgdag stänger de återvinningscentraler som i vanliga fall brukar ha kvällsöppet klockan 16.00. Nedan hittar du avvikande öppettider 2023.


Hållbarhetshuset

6:e jun 2023 – stängt

22:e jun 2023 – öppet 10:00-15:00

23:e jun 2023 – stängt

24:e jun 2023 – stängt

4:e nov 2023 – stängt

23:e dec 2023 – stängt

24:e dec 2023 – stängt

25:e dec 2023 – stängt

26 dec 2023 – stängt

30:e dec 2023 – stängt

31:e dec 2023 – stängt
14:e feburari (onsdag)– öppet

Returpunkt Centrum & Samlat

6:e jun 2023 – stängt

22:e jun 2023 – öppet 11:00-15:00

23:e jun 2023 – stängt

24:e jun 2023 – stängt

4:e nov 2023 – stängt

23:e dec 2023 – stängt

24:e dec 2023 – stängt

25:e dec 2023 – stängt

26:e dec 2023 – stängt

30:e dec 2023 – stängt

31:e dec 2023 – stängt
9:e februari 2024 – stängt

Risslan Återvinningscentral

5:e jun 2023 – öppet 08:00-16:00

6:e jun 2023 – stängt

22:e jun 2023 – öppet kl 08:00-16:00

23:e jun 2023 – stängt

24 jun 2023 – stängt

4:e nov 2023 – stängt

23:e dec 2023 – stängt

25:e dec 2023 – stängt

26:e dec 2023 – stängt
30:e dec 2023 – stängt

31:e dec 2023 – stängt

1:a jan 2024 – stängt
6:e jan 2024 – stängt
9:e februari 2024 – stängt

Sunderby ÅVC

5:e jun 2023 – öppet 07:30-16:00

6:e jun 2023 – stängt

22:e jun 2023 – öppet 07:30-15:30

23:e jun 2023 – stängt

24:e jun 2023 – stängt
23:e dec 2023 – stängt

25:e dec 2023 – stängt

26:e dec 2023 – stängt
30:e dec 2023 – stängt
1:a jan 2024 – stängt
6:e jan 2024 – stängt

Råneå ÅVC

Lördagar udda v. – stängt

Lördagar jämna v. – öppet 09:00-18:00

5:e jun 2023 – öppet 12:00-16:00

22:e jun 2023 – öppet 12:00-16:00

4:e nov 2023 – stängt
23:e dec 2023 – stängt

25:e dec 2023 – stängt

30:e dec 2023 – stängt

31:e dec 2023 – stängt
1:a jan 2024 – stängt
6:e jan 2024 – stängt

Antnäs ÅVC

Lördagar udda v. – öppet 09:00-16:00

Lördagar jämna v. – stängt

6:e jun 2023 – stängt

24:e jun 2023 – stängt

23:e dec 2023 – stängt

26:e dec 2023 – stängt
30:e dec 2023 – stängt

1:a jan 2024 – stängt
6:e jan 2024 – stängt