Bild på människa vid trävägg inomhus

Ny huvud­vattenledning i drift i Luleå

Oliver Sundström (bilden) är Arbetsledare inom NCC som är partner till Lumire inom det omfattande vatten- och avloppsprojektet Östra länken i Luleå. Den senaste tiden har han haft fullt upp med arbetet med den tredje huvudvattenledningen som nu är på plats. Just nu installeras också en vattenmätarbrunn som ger möjlighet att ha kontroll över vattnets … Läs mer

Bild på människa i gula arbets och skyddskläder utomhus i klart vinterväder med snö och sol

Återställande klart vid Bromsargatan på Notviken

Vatten- och avloppsprojektet Östra länken fortsätter under ett antal år, och delmål kan bockas av allt eftersom. Vid Bromsargatan och Boggiegatan på Notviken i Luleå har ett område med grönytor använts som uppsamlingsplats, och nu är besiktning klar, staket och inhägnad har tagits bort och området återställs successivt. Erik Edenroth, Kvalitets- och miljöansvarig på NCC … Läs mer

Bild på glad människa utomhus i höst och skog

”Vi bor på den finaste platsen”

För en tid sedan bjöd Lumires Malin Sunesson tillsammans med partners in till en utomhusträff med de boende vid Tuna och Mjölkudden, då vatten- och avloppsprojektet Östra länken nu kommit en bra bit på vägen vid området. Ett möte mellan människor som innehöll en gemensam vandring till den konstnärliga gestaltningen skapad av Katarina Pirak Sikku, … Läs mer

Människa i gula varselkläder utomhus vid bostadsområde

Spräng- och grävjobb på gång vid Avaviksvägen på Hertsön

Inom vatten- och avloppsprojektet Östra Länken är det nu dags för arbete vid Hertsön mot Lövskär, som benämns som etapp två. Avloppssystemet ska fortsätta längre ut i området, för att göra det möjligt med nya etableringar vid det så kallade Hertsöfältet. För att kunna utföra arbetet som bland annat innefattar sprängning och grävarbete, genomförs först … Läs mer

Kartbild som visar nytt övergångsställe för gång och cykel vid Örnäset Luleå

Nytt övergångs­ställe på plats vid Örnäs- och Svartövägen

Under tiden det arbetas med en ny pumpstation vid Arontorpsviken inom vatten- och avloppsprojektet Östra länken sker en del trafikomställningar för att upprätthålla säkerhet och trygghet för alla människor och djur som rör sig i området. Vid korsningen Örnäsvägen och Svartövägen, mot Bragevägen finns nu därför ett nytt övergångställe (se kartbilden ovan) vilken ersätter den … Läs mer

Två människor skyddskläder vid byggarbetsplats

Pålnings­arbetet vid Arontorps­viken beräknas snart vara klart

Känner du till Arontorpsviken? Det är vattnet som finns mellan Örnäset och Svartöstan, och där förbereds för en ny pumpstation inom Östra länken-projektet. Det mångåriga projektet som ger oss som bor i Luleå idag men också ett framtida Luleå med större befolkning ett välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi har träffat Johans Sandström, projektansvarig och arbetsledare … Läs mer