Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Datum klara – snart blir det öppet dygnet runt på återvinnings­centralerna

Den 1 september öppnar självservice dygnet runt i Antnäs och Råneå. 2 oktober står Risslan redo. Teknik finns på plats, tester har genomförts och en ny Lumire-app finns redo för att en ska kunna göra en utbildning redan nu för att sedan använda för inpassage på återvinningscentralerna precis när man själv vill – varför inte en söndagseftermiddag eller på julafton? Kort sagt är Lumire redo för att Luleåborna ska fylla släpen och besöka återvinningscentralerna i Antnäs, Råneå och Risslan dygnet runt, året om. 


Arbetet har pågått under en längre tid, och är i samklang både med vad Luleåborna efterfrågar vilket är större flexibilitet vad gäller återvinning och Lumires målsättning att återvinningen ska öka i Luleå. 

Per Ekervhen, vd på Lumire berättar mer:

– Det känns jättebra, ett naturligt steg som nu är på plats. När det gäller förberedelserna har det gått bra, teknik och tester har pågått under en tid och vi känner oss trygga i att öppna upp för Luleåborna. Vår förhoppning är att man ska uppskatta tjänsten, och vi kommer att hjälpa till med utbildning och förutsättningar. Det är en förmån, och ett förtroende där vi ser att vi gör detta tillsammans, och säger fortsättningsvis:

– Våra förväntningar är att få en ökad återvinning. Tänk dig att du är klar med att klippa häcken en söndag, så kan du åka till återvinningscentralen med trädgårdsavfallet direkt efter det. Vi vill anpassa oss efter människors  vardag, så att alla kan styra själva och inte behöver komma till oss på våra bemannade öppet-tider. Dessa kommer ju att finnas kvar, vilket är otroligt viktigt då vissa avfallsgrupper – som farligt avfall exempelvis – inte får lämnas när det inte finns personal på plats.

Hur går det till?

– Först laddar du ner Lumires nya app, finns både för iPhone och android där det finns en utbildning som ska genomföras innan man börjar använda sig av självservice dygnet runt. Det går även fint att göra utbildningen på Lumires webbplats, lumire.se och därefter använda sitt körkort vid inträde som är ett alternativ till appen. När det är klart, är det bara att bege sig till Råneå eller Antnäs från 1 september, eller Risslan som startar 2 oktober. Då är man fri att använda återvinningscentralerna när man själv önskar.

I Lumires app, som nu släpps för iPhone och android finns en utbildning som ska ske innan man får tillgång till att använda självservice-tjänsten. Utbildningen ger trygghet i vad som får kastas på återvinningscentralerna och appen fungerar sedan, när självservice dygnet runt är igång, för en smidig inpassage. Appen innehåller också hel del annan nyttig information. I denna första version kan du få notiser om när nästa avfallshämtning är på gång till dig, du kan beställa tjänster och det finns en sorteringsguide som hjälper dig att sortera allt avfall på rätt sätt. Här finns även information om var alla återvinningsstationer i Luleå finns. Dessutom senaste information om driftavvikelser, och som utvecklingsplaner finns idéer och tankar att koppla in vattenförsörjning och förbrukning.

Varför behövs en utbildning?

– Bland annat eftersom visst avfall inte får lämnas exempelvis på grund av brandrisk, vilket gås igenom i utbildningen. Men också för att detta är något vi gör tillsammans och alla som kommer till återvinningscentralerna ska kunna känna sig trygga i att de vet vad och hur avfallet ska lämnas. Utbildningen tar cirka 15 minuter att genomföra och sedan är man välkommen att börja använda tjänsten.

Kommer även Sunderbyns återvinningscentral att börja med dygnet runt-öppet?

– Vi ser över möjligheterna och det kan bli aktuellt längre fram. I Sunderbyn har vi angränsande verksamhet i form av en mer avancerad avfallsanläggning som gör det lite mer komplicerat att genomföra, tillsammans med områdets förutsättningar, säger Per Ekervhen avslutningsvis.