Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Gamla Lövskärs­vägen stängs under sommaren – ny rutt via Kråkörvägen

Sommaren närmar sig med ledighet och turer mot Lövskär, de fina kolonilotterna och Hertsö ridhus som är populära platser för Luleåborna. Inom området sker också hög aktivitet inom vatten- och avloppsprojektet Östra länken, som byter ut, uppdaterar och låter vattnet rinna i nya vägar under jord – allt för att Luleåbor idag och i framtiden ska ha en trygg vattenförsörjning. Lumires projektledare Lars Ekblad (bild nedan i texten) berättar mer om vilka vägar som stängs, leds om och vad som händer vid Lokmannavägen på Hertsön i sommar och framåt:


– Vi lägger nya vatten- och avloppsledningar mot gamla Lövskärsvägen, som går från Lokmannavägen. Vi startar vid Hertsö ridhus i maj och jobbar oss upp mot gamla Lövskärsvägen för att sedan knyta ihop dessa nya ledningar med ledningssystemen som finns vid Avaviksvägen, där vi började arbetet i höstas. Från 1 juni stängs gamla Lövskärvägen och trafiken leds om trafiken via Kråkörvägen. Vägen kommer att vara stängd fram till och med senhösten, prelimärt  oktober.

Hur påverkas den som åker buss, exempelvis till Hertsö ridanläggning?

– Bussturerna kommer att gå som vanligt under denna tid, det vill säga efter LLTs upplägg för turer, även till Hertsö ridanläggning.

Ser du någon annan påverkan för ridskolan?

– Eftersom allt handlar om att vi ska arbeta tryggt och säkert, och ingen ska komma till skada kommer vi att göra temporära avstängningar. Under sommaren och hösten kommer bland annat vissa ridstigar på Kalvholmen att stängas av, vi har tät kontakt med Hertsö ridklubb som är väldigt tillmötesgående, vilket vi är tacksamma för.

Med start i augusti 2023, då det mesta av arbetet förväntas vara klart vid gamla Lövskärsvägen driver arbetet på från ridhuset i sydlig riktning mot Hertsöfjärden. Därefter kommer denna del vid Hertsön att avslutas med en styrd borrning under Hertsöfjärden, en schaktfri metod för ledningsförlängning:

– Det är ett bra sätt att få ned rören på, då vi inte behöver gräva så djupt eller brett, vilket är gott för miljön. Sedan ansluts dessa till ledningarna mot Örnäsvägen vilket gör vatten till Hertsö industripark kan släppas på, vilket kan komma att ske ungefär mars 2024, berättar Lars Ekblad avslutningsvis.