Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>
bild på stövlar och en hand som plockar en vattenflaska ur naturen.

Projekt och inspiration

Att barn och unga är intresserade av miljö- och hållbarhetsfrågor står helt klart. Att få lära från femteklassare i Luleå, och få lyfta deras och deras lärares engagemang och kunskap om källsortering är av största vikt för oss på Lumire. 


Lumiregalan 

2018 skapade vi därför Lumiregalan tillsammans med Kulturskolan i Luleå. En hållbarhetsgala för femteklassare i Luleå kommun som sker på årlig basis med lite olika upplägg. Uppdraget är att få invånarna i Luleå att bli bäst på källsortering, vilket skapas av eleverna på olika kreativa vis. Allt från design som landar på våra fordon, till filmer och fantastiska affischer.

Att få hålla en lyxig gala för hundratals glada femteklassare och deras lärare är en riktig höjdpunkt. Under några års tid har vi valt en eftermiddag på Kulturens hus i Luleå där vi bjöd in till röda mattor, godisregn och partners som VildaKidz och idrottshjältinnor och hjältar från Luleås elitidrottslag. 

På grund av pandemin blev det ingen gala 2021, men klasserna deltog genom att producera affischer med tillhörande slogan, väl förankrade i hållbarhet och källsortering. Många genomtänkta och kreativa bidrag kom in och juryn fick en tuff uppgift att utse vinnande affisch.  

Juryn bestod av: Robin Sandberg, head coach Luleå Basket, Alexander Yemane, forward BC Luleå, Yvonne Stålnacke, Lumires styrelse, Lotta Rova, ekonomichef Lumire, Anders Eriksson, chaufför Lumire, Mats Nordmark, chaufför Lumire, Malin Salander, Kundservice Lumire samt Jenny Widmark, Hållbarhetschef Lumire. 

Bland alla fina bidrag var det ett som stack ut lite extra – det vinnande bidraget från Mohammed i årsåkurs 5 på Hertsöskolan. 

Juryns motivering: 

Vinnarbidraget har genom en kort välformulerad slogan satt fingret på vad varje enskild medborgare kan göra för att bidra till en mer hållbar framtid dvs källsortera. Den viktiga frågan hur vi kan göra skillnad genom att källsortera belyses med hjälp av välfunna attribut och fina detaljer. 


Minimeringsmästarna

Minimeringsmästarna är en nationell tävling för en mer hållbar livsstil. I Sverige konsumerar vi som om det fanns 4,2 jordklot och slänger i genomsnitt 466 kg avfall per person varje år. Deltagarna i Minimeringsmästarna tävlar i att minska sitt avfall. Det kan inspirera andra svenska hushåll att konsumera mer hållbart, minska sitt avfall och förstå att de har möjlighet att påverka i klimatfrågan.

Lumire och Lulebo driver projektet i Luleå tillsammans med Naturskyddsföreningen. Det är Göteborgsregionen och Avfall Sverige har initierat den nationella tävlingen. Omkring 250 hushåll från 50 kommunen runt om i Sverige deltar och Luleås grupp är (i alla fall ännu så länge) den grupp som bor längst norrut i Sverige.

Under ett års tid kommer deltagarna att inspireras och inspirera andra till att leva mer hållbart och samtidigt tävla mot de övriga hushållen. Hushållen som deltar i Minimeringsmästarna kommer att dela med sig av sina erfarenheter i sociala medier. På minimeringsmastarna.se finns information om alla deltagande hushåll, från ensamhushåll till familjer, kollektiv och par i alla åldrar.

Kanske vill du vara med? Följ Minimeringsmästarna och genomför utmaningarna som presenteras i tävlingens sociala medier, så kan du också bli en digital minimeringsmästare.