Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Inför VA-anslutning och andra markarbeten

Behöver ni en vatten- och avloppsanslutning eller planerar ni för markarbeten på en fastighet? Ett smidigt sätt att ta reda på hur det ser ut under markytan på er fastighet är att starta med att använda ledningskollen.se.


Önskar du en ny eller ändrad anslutning, som kallas för förbindelsepunkt behöver du skicka in en servisansökan. Servis är den ledning som går mellan huvudledningen i gatan och fastighetens förbindelsepunkt vid tomtgränsen. Förbindelsepunkt är den juridiska gränsen mellan fastighetsägarens vatten- och avloppsinstallation och Luleå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Principskiss avloppsanslutning

vid anslutning av spillvatten (avlopp) till kommunal spillvattenledning.

Principskiss dagvattenanslutning

vid anslutning av dagvatten till kommunal dagvattenledning

Klicka för större bild.


Gör en servisansökan 

Här kan du fylla i din Servisansökan (öppnas i nytt fönster).

  • Förbered genom att vara uppdaterad gällande var fastigheten finns. Om fastigheten finns i ett nytt bostadsområde framtaget av kommunen är vatten-, avlopp- och dagvattenanslutningar i regel framdragna till din tomtgräns.
  • Är du osäker på om kommunalt vatten och avlopp finns ordnat till en fastighet kan du kontakta vår kundtjänst. Eller skicka ett mail till va-anslutning@lumire.se.
  • Ligger tomten utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten eller avlopp ska du ta kontakt med stadsbyggnads­förvaltningen, avdelning miljö och bygg. De hanterar frågor om enskilda brunnar och enskilt avlopp.
  • Innan du kan ansluta vatten, avlopp och dagvatten skall du ha fått ett skriftligt besked att förbindelsepunkt, det vill säga servis är upprättad och du ska ha betalat din anslutningsavgift.
  • Normal handläggningstid är cirka åtta veckor efter att ansökan blivit godkänd.

Ledning från förbindelsepunkt till byggnad bekostar och ansvarar fastighetsägaren för.

Tänk på att under sommaren har vi ökad belastning vilket kan medföra längre handläggningstid. För att vi ska hinna utföra alla servisansökningar innan semesterperioderna måste vi få in dessa senast den 15 maj.

Vid frågor kontakta kundservice eller skicka e-post till: va-anslutning@lumire.se.


Ansök om byggvatten

Byggvatten ansöker ni om exempelvis vid behov av vattenförsörjning till byggbodar, när renovering eller nybyggnation ska ske.

För att ansöka om byggvatten använder ni tjänsten Servisansökan byggvatten (öppnas i nytt fönster).