Vid behov av tillfälligt vatten

När ni som företag eller verksamhet behöver vatten tillfälligtvis går det att ordna på flera olika sätt. Det finns så kallade vattenkiosker som passar för evenemang som pågår max en vecka. För den som driver uteserveringar under sommartid finns det olika lösningar, exempelvis går det att ansöka om tillfälligt vatten på Luleå kommuns webbplats.


Vattenkiosker

Vid event som varar max en vecka har företag och verksamhetsutövare möjlighet att koppla till så kallade vattenkiosker för att få dricksvatten till sin verksamhet. Sådana event kan exempelvis vara festivaler eller marknader.

  • Förfrågan skickas till Lumire senast två veckor innan planerat event.
  • Lumire ansvarar för att ställa ut och koppla på vattenkiosken
  • Verksamhetsutövaren betalar en påkopplingsavgift på 2 000 kronor exklusive moms.
  • Ett avtal skrivs mellan parterna innan event.

Uteserveringar

Företag och verksamhetsutövare med uteservering har möjlighet att koppla sig mot det kommunala dricksvattennätet, under tidsperioden maj till september via vattenkiosk.

  • Ansökan skickas till Lumire senast två veckor i förväg.
  • Påkopplingsavgiften är 2 000 kronor plus moms. Gällande brukningstaxa tillkommer.
  • Verksamhetsutövaren debiteras för vattenförbrukning via mätaravläsning.
  • Lumire ansvarar för påkoppling av vattenkiosk.
  • Ett avtal skrivs mellan parterna innan påkoppling.