Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Vattenmätare

Vattenmätaren används för att mäta hur mycket vatten som används. Mätarställningen ligger till grund för det kommande årets beräknade vattenförbrukning. Har du haft en beräknad förbrukning som inte stämmer med det faktiska utfallet, regleras din faktura.


Analoga vattenmätare finns i bostadshus, flerfamiljshus och verksamheter. Vi har påbörjat ett utbyte till digitala mätare som sker successivt under ett antal år framöver, och beräknas vara klart 2026. Du som har fått den nya digitala mätaren behöver inte läsa av eller skicka in din mätarställning till oss, det sker automatiskt. 

Ansökan vid nybyggnation av enbostadshus

Under byggnadsperioden tas en fast kostnad på 30m3 vatten ut. När det närmar sig inflyttningsdatum måste ni kontakta VA-avdelningen. Du som är fastighetsägare fyller i denna blankett (PDF) och skickar den till VA-avdelningen när besiktningsdatum är fastställt. När vi har mottagit din anmälan kontaktar vi dig för att boka tid för uppsättning av vattenmätare.

Placering av vattenmätare  

Tänk på att ha ett fritt avstånd på 60 centimeter under mätaren samt 70 centimeter framför och ovanför mätaren måste finnas. Mätaren ska vara enkel att nå, och får inte blockeras eller byggas in.  Platsen bör var upplyst och golvet och närbelägna väggar bör tåla spill och läckage av vatten. Se också till att den inte utsätts för frysrisk. Att mätaren ska vara enkel att nå innebär också att den inte får byggas in eller blockeras.

Platsen för mätaren bör vara upplyst. Golvet och närbelägna väggar vid mätaren bör tåla spill och läckage av vatten. Vattenmätaren skall placeras så att den inte utsätts för frysrisk. Uppdelningen ser ut på så vis att det är du som fastighetsägare som äger vattenmätarkonsolen och ansvar för att avstängningsventiler till dricksvattnet hålls i funktionsdugligt skick, medan Lumire äger och ansvarar för vattenmätarens funktion.  


Läs mer om…

Bild på digitala vattenmätare
Avläsning digital mätare
Bild på analog vattenmätare
Avläsning analog mätare