Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Vatten – vårt viktigaste livsmedel

I våra vattenverk producerar vi årligen sex miljarder liter dricksvatten av högsta kvalitet. Det gör oss till Norrbottens största livsmedelsproducent. Vi levererar vattnet direkt hem till din kran och tar hand om ditt avloppsvatten dygnets alla timmar. Avloppsvattnet renar vi så du kan njuta av rena älvar och hav. All den servicen får du för endast tre öre per liter vatten. Vi arbetar med hållbarhet, för framtiden – därför vill vi vara med och utveckla smarta lösningar.


Läs mer om…

Bild på ett vattenglas
Dricksvatten
Bild på ett brunnslock
Avloppsvatten
Bild på dagvatten
Dagvatten
Bild på vattenmätare
Vattenmätare
Styrdokument & taxor
Biogas
Bild på en leende person framför en dator
Tjänster företag
Slamtömning privatperson
Tjänster privat