Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>
Bild på en person som paddlar kanot i solnedgång.

Vattenskydds­områden

Vattenskyddsområden finns till för att skydda vattentillgångar som är viktiga för dricksvattnet. Målet är att vi och kommande generationer ska kunna dricka ett rent och hälsosamt vatten.  I kartan kan du ta reda på vilken skyddszon du befinner dig i och vad som gäller där. Du hittar informationen genom att söka på adress eller fastighetsbeteckning. 


Att bo eller verka inom ett vattenskyddsområde 

För dig som bor eller verkar inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser, så kallade skyddsföreskrifter som styr vad som är tillåtet och inte tillåtet. Vissa saker ska du söka tillstånd för, andra saker får du inte göra alls då det kan förorena vattentäkten. Vad du behöver söka tillstånd för framgår av skyddsföreskriften för det vattenskyddsområde du befinner dig inom.  

Hur gör jag för att ansöka om tillstånd inom vattenskyddsområdet? 

Det är hos stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg du ansöker om tillstånd. Här hittar du Ansökningsblanketter.

Föreskrifter i sin helhet hittar du här.
Ändringar (från och med 2019-12-30) av föreskrift för Gäddviks vattenskyddsområde.
Karta  över vattenskyddsområden.