Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Ett miljörum med plusmeny  

Under hösten har Lumire och Lulebo sammanstrålat i ett spännande projekt. Under året som gått har ett nytt skyltsystem för avfallsinsamling successivt rullats ut, ett skyltsystem som har sin grund i att vi ska ha gemensamt symbolsystem över hela Norden när allt är infört. De tidigare skyltarna ersätts med nya skyltar som visar bilder och symboler, och kompletteras förstås med sorteringsguiden som finns att tillgå via webb och app – och som affisch i miljörum i flerfamiljshus. Men Lumires och Lulebos kommunikatörer, Fanny Norlin och Thommy Johansson nöjde sig inte med detta – hur skulle det se ut om ett utvalt miljörum skulle få tjäna som pilotprojekt, som en riktig plusmeny med fler skyltar och tilltalande budskap som ger kunskap och nya insikter?


Fanny Norlin, kommunikatör på Lumire (bild nedan) öppnar dörren till miljörummet på Björkskatan i Luleå. Väl inne möts man av kärl i olika färger och tillhörande skyltar samt budskap som ska göra det tydligt hur – och varför – sortering av olika avfallsslag ska gå till:

– Vi har haft som mål att skapa ett inbjudande miljörum, där vi sett till att dimensionera rummet och fylla tomma ytor med relevant information. Det ska kännas visuellt tilltalande, som bidrar till att skapa trivsel och som gör det tydligt för människor hur de ska sortera.

Fanny Norlin förklarar vidare att forskning visar att det finns ett antal faktorer som påverkar människors beteende i ett miljörum som trivsel, tilltalande miljö, och tydliga budskap som är enkla att ta till sig. Det vill säga, ett miljörum som är lätt att navigera i och som känns luftigt vill man göra rätt i – om det däremot redan är stökigt och överbelamrat minskar människors ambition att vara noggrann. Egna kundundersökningar inom Lumire visar också Luleåborna vill göra rätt; det handlar mer om bryggan mellan den egna viljan och hur något ska genomföras. Något som Lulebo också kan skriva under på, och Lulebos kommunikatör Thommy Johansson berättar följande:

Varför har det varit viktigt för Lulebo att samverka med Lumire för att skapa detta miljörum?

– Lulebo arbetar ständigt för att minska mängden osorterat avfall, bland annat genom att tillhandahålla kärl för sortering av avfall i de flesta olika avfallsslag i samtliga bostadsområden. I samband med inflyttning får också alla hyresgäster information om hur avfallet ska sorteras säger Thommy Johansson, kommunikatör hos Lulebo och lägger till:

– Många hyresgäster har ändå svårt att sortera sitt avfall på rätt sätt och det finns fortsatt ett behov av att kontinuerligt informera för att både motivera och underlätta sorteringsarbetet. I det arbetet hjälper och förenklar det nya skyltsystemet som Lumire skyltar om till, det nya systemet tydliggör vad som ska lämnas i kärlen för olika slags avfall.

Nytt vid årsskiftet – utveckling av fastighetsnära insamling

En annan viktig nyhet för alla fastighetsägare av flerfamiljshus handlar om den fastighetsnära insamlingen som fortsätter att utvecklas framöver. Med start vid årsskiftet ska alla flerfamiljshus erbjuda insamling av restavfall (tidigare benämnt brännbart), matavfall samt förpackningar av plast, papper och metall samt glas har man på sig till och med 31 december 2026 innan det behöver vara klart, och Lumire står redo att hjälpa flerfamiljshusen och dess ägare att skapa individuella lösningar över tid. Enligt nuvarande upplägg har förpackningar, glas och tidningar samlats in via stadens återvinningsstationer, och även om dessa kommer finnas kvar framöver är syftet att Luleåborna successivt ska kunna lämna större delen av sitt avfall så nära sitt hem som möjligt – allt för att återvinningen ska öka.

Bild på ett miljörum för insamling av avfall med färgglada kär och skyltar som beskriver hur det ska ske